Ferrocid®/Dilurit®

Su sistemlerinizi biyolojik kirlenmeden korumak için biyositler ve dezenfektanlar - Ferrocid®/Dilurit®

Endüstriyel su sistemleri, örneğin besin maddelerinin varlığı, uygun sıcaklıklar, yüksek kalma süresi ve yüzey alanının sistem hacmine oranı nedeniyle mikroorganizmaların büyümesi ve çoğalması için genellikle ideal bir yerdir. 

Bu koşullarda, yüksek bakteri çoğalması biyofilm gelişimine ve ardından sistem performansının düşmesi ve korozyondan kaynaklanan malzeme hasarı (MIC) gibi sorunlara yol açabilir. Buna ek olarak, yüzeyde biriken bakteriyel biyofilmler ısı transferini önemli ölçüde azaltabilir ve borulardaki sürtünme direncini artırabilir. Boru duvarlarındaki biyofilmler, patojen mikroorganizmalar için bir yaşam alanı sağladığından su sistemlerinde ciddi sıhhi sorunlara da neden olabilir (örneğin Legionella pneumophila aerosoller yoluyla yayılır ve lejyoner hastalığına neden olur).

Sonuç olarak, örneğin soğutma sistemlerinde, kağıt ve kağıt hamuru fabrikalarında biyositlerle bir arıtma genellikle gereklidir. Arıtma programları sudaki bakteri içeriğini (TBC) önemli ölçüde azaltmalı ve biyofilm oluşumunu kontrol etmelidir. Sistem üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve AOX, COD, bozunabilirlik, azot ve fosfor içeriği gibi çevresel uyumluluk unsurları dikkate alınmalıdır.

Oksitleyici ve Oksitleyici Olmayan Biyositler:

Su sistemlerinin farklı türlerdeki biyositlerle arıtılması için bir dizi ürün ve metodoloji mevcuttur. Önemli bir ayrım, oksitleyici ve oksitleyici olmayan maddeler olarak bir ayrımdır.

Not: Verimliliği artırmak için biyositler, biyofilmlerin koruyucu tabakasına saldırabilen ve ölü biyokütleyi dağıtabilen biyo-dispersanlarla birleştirilebilir.

Oksitleyici Biyositler: 

  • Hücre membranlarına nüfuz ederek oksitleme ve böylece hücre metabolizmasını değiştirme işlevi görürler. Eylem seçici değildir. Yenilikler sayfamızı ziyaret ederek daha fazla bilgi edinin Dilurit® BC S.

Oksitleyici Olmayan Biyositler:

  • Özellikle mikrobiyal hücrenin bileşenleriyle veya belirli metabolik süreçlerin inaktivasyonuyla reaksiyona girerler. Etkileri seçicidir ve genel olarak pH değerine bağlı değildir.

Dilurit®, Ferrocid®, Turbanion® ve Kuriverter®: Endüstriyel devridaim su sistemlerinde ve membran filtrasyon ünitelerinde mikro organizmaların (bakteriler, mantarlar ve algler) ve makro organizmaların (örneğin midyeler) etkili bir şekilde kontrol edilmesi için.

Dikkat: Biyositleri güvenle kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Ferrocid® 5280-S - İçme suyu arıtımı için eksiksiz bir ürün.

Ferrocid® 5280-S basit bir yönetim çözümü ile içme ve kullanma suyu üzerinde tam kontrolü garanti eden türünün tek örneğidir. Kullanımı sayesinde, içme suyunu tehlikeye atmadan veya bitkilere zarar vermeden bakteriyel çoğalmayı önlemek mümkündür. Ferrocid® 5280-S kireçlenmeyi önler ve diğer yaygın oksitleyici ürünlere kıyasla üstün antikorozif koruma sağlar.

  • B.P.R. yönetmeliğine uygun olarak
  • Lejyoner hastalığı
  • Metallerin suya salınımını önlemeye yardımcı olur
  • Daha temiz ve daha verimli sistemler
  • Daha düşük enerji tüketimi
  • Basit ve güvenli kullanım

Ferrocid® 5280-S PT 4 (depoların ve içme ve sıhhi su devrelerinin sanitasyonu) ve PT 5 (içme ve sıhhi su) için BPR hükümlerine uygundur.

Ürün Videosu

Biz size hizmet ediyoruz