Ferrosolf®

Tozuma Önleyici – Ferrosolf® 9918

Varilden su çekerek zemine su püskürtme zahmeti artık geçmişte kaldı! Etkili toz bağlama ajanımız Ferrosolf® 9918 ile tozlu ve çakıllı yollardaki tozuma kontrol altına alınabilir.

  • Yüzey, hava ve kullanımına bağlı olarak etkisi en az 3-7 gün sürer
  • 67/548/EEC ve 2001/59/EC listesindeki tehlikeli maddeleri içermez, biyobozunurdur
  • REACH tüzüğüne göre çok yüksek önem arz eden maddeler aday listesinde değildi