Birikinti Önleyiciler

Tortu oluşumunu azaltmak ve önlemek için tortu önleyiciler.

Tortu oluşumu (fouling) petrokimya sektöründe birçok noktada görülür. Tortu birikintileri proses hatları veya kimyasal reaksiyonlardaki kirleticilerden kaynaklanabilir. Tortular istenmeyen oksitlenme, polimerleşme, çökelme ve yoğunlaştırma prosesleri sonucu oluşurlar. Etilen, asetilen, propilen, butadien, stiren veya diğer doymamış bileşenler reaktif bileşiklerdir. Eser miktarda oksijen veya oksijen içeren bileşikler, zamk ve polimer oluşumuna neden olur. Monomerler polimerlere dönüştüğünde tortulanma, butadien tortulanmasının neden olduğu “popcorn polimerleri” gibi ciddi boyutlara ulaşabilir. Polimerleşme tortulanmasının en çok rastlandığı yerler atilen ve stiren tesisleridir.

Yüksek sıcaklıklarda hidrokarbonların koklaşması termal tortulanmaya neden olur. Buhar parçalama fırınlarında kok tortulanması olur. Ağır polinükleer aromatikler (PNA), parçalama fırınlarının tüp duvarlarında çökelebilir. PNA’lar dehidrojene olarak kok oluşumuna neden olur.  Petrokimyasal tesislerde kok tortulanması için kükürt bileşenlerinin kullanılması çok bilinen bir yöntemdir. Kükürtleme maddesinin enjeksiyonu kok miktarının azaltılması için uygulanan bir yöntemdir. Kükürtleme maddesi genellikle buhar parçalama fırınlarındaki seyreltme buharına uygulanır. DMS veya DMDS buhar parçalama işlemleri için kanıtlanmış kükürtleme maddeleridir. İki katkı maddesinin de dezavantajları vardır. Kurita’nın Cut Coke Teknolojisi bu kükürtleme ürünlerine bir alternatif olarak sunulur. Petrokimyasal tesislerde polisülfür enjeksiyonu konusunda yıllara dayanan pratik tecrübeye sahibiz. Polimerik sülfür formülasyonumuz daha güvenli kolay kullanım imkanı sunar. Parçalama fırınlarınızın çalışma süresini arttırır ve etilen üretiminizin artmasına yardımcı olur.

Kimyasal tortulanma; serbest radikal polimerleşme, Aldol kondensasyonu veya Diels-Alder kondensasyonu reaksiyonlarından kaynaklanır. Tüm bu reaksiyonlar çözülemeyen tortulanma reaksiyon ürünlerini ortaya çıkarabilir. Serbest radikal polimerleşme farklı birçok petrokimyasal proseste meydana gelebilir. Polimerleşme tortulanmasının en çok rastlandığı yerler atilen ve stiren tesisleridir. Tortu birikintilerinin yapısı oldukça karmaşıktır. Etilen üretimini iyileştirmek için yüksek performanslı tortulanma önleyici programlar gereklidir. Polimerleşme, yayılma ve sonlanma fazlarında kontrol altına alınabilir. Kurita’nın tortulanma önleyici programları serbest radikal reaksiyonları ortadan kaldırır. Bu programlar, hidrojen radikallerinin veya diğer reaktif bileşenlerin zincir aktarımını önler. Böylece polimerleşmenin önüne geçilir.

Etilen üretimi sırasında ham gaz kompresyonunda tortulanma kaçınılmaz bir tehdittir. Tortulanma, parçalanmış gaz kompresörünün performansını düşürebilir ve titreşimlere neden olabilir. Onlarca yıllık deneyime dayanarak Kurita, özellikle ham gaz kompresörleri için bir bakım konsepti geliştirdi. Uygulanan antioksidanlar ve polimerleşme önleyiciler mükemmel sonuçlar ortaya koymaktadır. Ürünlerimiz etilen ünitelerinin soğuk kısımlarında tehlikeli nitratlı dienlerin oluşmasına neden olmazlar.
Kurita tortulanma önleyici bakım konseptlerini sizin ihtiyaçlarınıza göre uyarlar.  Talep ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürünleri ve izleme araçlarını bir araya getiriyoruz:

  • Radikal yakalayıcılar (tutucular)
  • Dispersantlar
  • Oksijen tutucular
  • Stabilizörler
  • Antioksidanlar
  • Metal deaktivatörler

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.