Gecedral®

Hızlandırıcı – Gecedral®

Gecedral® hızlandırıcılarımız püskürtme betonda ve diğer çimentolu sistemlerde tüm ihtiyaçlarınız için ideal ürün olduğunu kanıtlamıştır. Farklı ihtiyaçlar için farklı ürünler sunmaktayız:

  • Alkali içermeyen hızlandırıcılar 
  • Alkali hızlandırıcılar
  • Tünel boşluğu dolgusu için çözümümüz
  • Çimentolu harçlar, sıvalar ve beton için farklı ürünler
  • Ürünlerimiz tiksotropik maddeler olarak kullanılabilir