HydroBio® teknolojisinin online olarak biyofilm ve depozitleri belirlemesiyle, etkili ve optimize edilmiş şartlandırma programları.

Biyolojik kirlenme, EPS (= Ekstraselüler Polimerik Madde) adı verilen bir polimer matrisine gömülü canlı (ve ölü) mikroorganizmaların oluşturduğu organik bir filmdir. Besi suyu, yüzey suyu veya atık su olduğunda biyolojik kirlilik sıklıkla görülür.

Su sistemlerinin yetersiz şartlandırılması durumunda, biyolojik kirlenme ve depozit gelişebilir. Biyofilmler mikrobiyolojik kaynaklı korozyona (MIC) neden olur ve Legionella gibi patojen bakterilere ev sahipliği yapar. Üstelik, biyofilmler ve depozit, boruların ve işletme ekipmanlarının iç duvarlarında oluşarak, ısı transferinde düşüşe ve dolayısıyla enerji kaybına yol açar.
HydroBio® depozit kontrolü ve izlemesi için giderek daha da endüstriyel bir standart haline geliyor. Kurita, etkin maddeleri ve sistemlerin temel performans kriterlerini (KPI) izlemek için gerekli araçları sunar, böylece beklenen şartlandırma etkisine ulaşıldığından emin olabilirsiniz.

 • HydroBio® Testkit: Hızlı ve kolay biyofilm tayini.
 • HydroBio® Advance: Güvenilir ve anlık biyofilm kalınlığı ölçümü.
 • HydroBio® ASC: Yeni biyofilm ve tortu izleme.

HydroBio® Test Kiti: Biyofilm miktarının kolay ve hızlı tespiti.

HydroBio® test kiti, soğutma suyu sistemleri, proses suyu (gıda sanayi, kâğıt sanayi) sistemleri ve membran filtrasyon işlemleri gibi su sistemlerinde mikrobiyolojik büyümenin daha etkin kontrol edilmesini sağlar. Biyofilmler mikroorganizmalar tarafından oluşturulur. Biyofilm, polisakkaritlerden ve canlı veya ölü mikroorganizmalardan meydana gelir. Legionella bakterisi de genellikle biyofilm üzerinde çoğalır. Biyofilm ayrıca ısı transferini de olumsuz etkiler, dahası mikrobiyal etkiler nedeniyle korozyon meydana gelebilir. HydroBio® test kiti su sistemlerinde biyofilmlerin belirlenmesine olanak sağlar. Böylelikle, biyosit şartlandırmasına adapte olmanızı ve mikrobiyolojik riskleri daha iyi kontrol etmenizi sağlar.

HydroBio® Advance - tüm su sistemlerinde biyofilm takibi için yeni online teknoloji.

Temiz bir sistem elde etmek ve bu sistemin düzgün çalışmasını sağlamak için, biyofilmlerin etkin  izlenmesi en önemli parametredir ve bunun için hassas bir sistem gereklidir: HydroBio® Advance.
Aynı zamanda ölçüm sağlam, güvenilir ve herhangi bir sisteme kolayca kurulabilir olmalıdır. HydroBio® Advance, sensörünün ekipman tasarımına entegre edilmesiyle bu kombinasyonu gerçekleştirir.

Endüstriyel sistemlerinizdeki biyofilmlerin izlenmesi için en iyi seçim:

 • Tam zamanında sonuçlar
 • Sürekli ve güvenilir ölçüm
 • Sonuçların kolay yorumlanması
 • Proaktif karar verme
 • Doğru zamanda doğru miktarda ürün kullanımı
 • Sağlam ve kolay kullanım

Daha fazla bilgi için: HydroBio® Advance.

HydroBio® ASC: Su sistemlerinde biyofilm ve tortuyu online olarak belirlemek için yenilikçi bir yöntem.

HydroBio® ASC, HydroBio® Advance ile aynı prensibe sahip, soğutma suyu için yeni geliştirilmiş bir  biyofilm ve tortu izleme sistemidir. Biyofilm ölçümüne ilave olarak, ısı eşanjörü yüzeyini taklit eder, böylelikle depozitin sebep olduğu en büyük problemlerinden biri olan ısı transferinin engellenmesini izler.
HydroBio® ASC, sisteminizin kontrolü ve izlemesi için mükemmel bir sistemdir.

Su sistemleriniz için özel çözümler sunuyoruz. HydroBio® ASC'nin faydaları şunları içerir:

 • Anlık ve sürekli şartlandırma kontrolü
 • Online kirlilik ve depozit izleme
 • Kimyasal şartlandırma optimizasyonu
 • Aşırı dozdan kaçınarak maliyet tasarrufu
 • Tesisin sorunsuz çalışması

Ekipmanlar: Ekipman ve Mühendislik hakkında daha fazla bilgi.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.