Kuriflock/Gilufloc®

Kuriflock/Gilufloc®

Kurita’nın taze besleme suyunu durultmada ve/veya atık su arıtmada kullanılan geniş flokülasyon ürünleri yelpazesi.

Ham suyun doğru şekilde şartlandırılması ve risksiz kullanımına imkân verecek şekilde arıtılması su maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

Kuriflock/Gilufloc® inorganik koagülantlar:

 • Farklı konsantrasyonlarda ve bazisitelerde ürünler mevcuttur
 • Kendi üretimimiz olan alüminyum tuzları

Kuriflock/Gilufloc® karma ve organik koagülantlar:

 • Sinerjik formülasyonlarla daha üstün durultma, daha az kimyasal tüketim ve  çamur oluşumu sağlanır
 • Yağlar, kompleks oluşturucu ajanlar ve yüzey aktif maddeler gibi farklı kimyasalların mevcut olduğu şartlarda bile daha iyi bir durultma elde edilmesini sağlar.
 • Gıda, otomotiv, demir çelik tesisleri ve diğer genel endüstriyel tesislerin atık su arıtımı için uygundur

Kuriflock/Gilufloc® organik koagülantlar ve emülsiyon kırıcılar::

 • Çamur oluşumunu azaltarak toplam arıtma maliyetlerini düşürür.
 • Çok geniş bir pH aralığında etkilidir, atık yağları ve emülsiyonları pH kontrolü ve ısıtma yapılmadan da etkin bir biçimde ayırır.

Kuriflock/Gilufloc® özel adsorblama ajanları

 • KOİ, BOİ değerlerinin düşürülmesi ve çözeltilerdeki hidrokarbonların, renklendirici maddelerin ve ağır metallerin uzaklaştırılması için kullanılır

Kuriflock/Gilufloc®geniş flokülant ürün yelpazesi

 • Klasik toz ve emülsiyon polimerleri, çevreye duyarlı yenilikçi su bazlı flokülantlar serisi;
 • Yeni nesil Poliakrilamid içermeyen ürünler

Kuriflock/Gilufloc® çamur susuzlaştırma ürünleri

 • Atık su arıtımında temel çamur susuzlaştırma sistemleriyle uyumlu toz, emülsiyon ve çapraz bağlı ürünler serisi, çamurdaki kuru madde oranının artırılmasını, çamur hacminin düşürülmesini sağlar.

Ağır metal ve anyonların uzaklaştırılması için Kuriflock/Gilufloc® ürünleri

 • Zn, Cr, Pb, Hg, Ni, florürler, sülfatlar, fosfatlar vb