Lejyonella kontrolü için kapsamlı arıtma konsepti

Lejyonella kontrolü için kapsamlı arıtma konsepti.

Lejyonella, insanlarda farklı hastalık türlerinden sorumlu gram-negatif bir bakteridir. Bu hastalıklardan biri, öksürük, nefes darlığı, yüksek ateş, kas ve baş ağrıları gibi belirti ve semptomlara sahip atipik bir pnömoni olan Lejyoner hastalığıdır. Hastalık sıklıkla bakteriyi içeren bir aerosola maruz kalındıktan sonra iki ila on gün arasında başlar. Bakteri, tatlı suda doğal olarak bulunur. Su, endüstriyel sistemlere girmeden önce düzgün şekilde şartlandırılmazsa bakteriler sıcak su tanklarını ve sıcak su havuzlarını kirletebilir. Bu nedenle soğutma kulelerinde Lejyonella varlığı, yaygın olarak bilinen, son derece ciddi bir husustur.

Biyofilm, korozyon ve tortu barındıran şartlandırılmamış ve denetimsiz sistemler, Lejyonella gelişimi için ideal ortamı oluşturur. Aynı zamanda duş ve çeşmeler gibi ılık su ortamları da Lejyonella için özellikle elverişli bir ortam oluşturabilir. Bu nedenlerden dolayı, sıcak su sistemlerinin arıtılması şiddetle tavsiye edilir. Aksi takdirde Lejyonella kaynaklı herhangi bir enfeksiyon, sağlığınıza ciddi zarar verebilir. Lejyonella’nın önlenmesi, en az hızlı ve güvenilir bir Lejyonella analizi kadar gereklidir. ISO 11731’e göre Lejyonella türleri üzerindeki analiz, tanımlanmış bir besi ortamında Lejyonella’nın yetiştirilmesiyle gerçekleştirilir. Lejyonella’yı saptamanın zorluğu, atık suda eşlik eden floranın varlığından kaynaklanır. Ayrıca Lejyonella’nın besi ortamında büyümesi için 9-10 günlük uzun bir süre gerekir. Buna karşın eşlik eden mevcut mikroplar, besi ortamında 2-3 günlük bir süre içinde önceden koloni oluşturabilmektedir. Eşlik eden mevcut floranın bozulmasını minimum düzeye indirmek için, ISO 11731’de ve aynı zamanda yeni UBA tavsiyesinde ön arıtma yöntemleri açıklanmıştır. Yeni gerekliliklerle birlikte tetkik laboratuvarlarının çalışmaları önemli düzeyde artmıştır.

Sistemleri Lejyonella’ya karşı arıtmada uzun yıllara dayanan deneyimiyle Kurita, çözümler ve uzman tavsiyesi sunuyor:

  • Biyofilm oluşumunu etkili şekilde kontrol etmek için biyositler ve biyodispersantları bir araya getiren kapsamlı şartlandırma 
  • İçme suları için, mikrobiyolojik büyümeye ve Lejyonella büyümesine karşı özellikle tavsiye edilen spesifik biyositli şartlandırma uygulamaları.

Dilurit® BC S-System: Yenilikçi yerinde oksitleme sistemimiz Lejyonella’ya karşı son derece etkilidir. DIN EN 13623’e göre, Dilurit® BC S-System ürünümüz tüm gereklilikleri karşılamaktadır.


Lejyonella kontrol portföyümüz hakkında daha fazla bilgi için:

Neden Kurita?

Kurita olarak  Lejyonella kontrolü için kapsamlı bir şartlandırma konsepti sunuyoruz.

Uzman ekibimiz size hijyenik ve teknik açılardan Lejyonella risk değerlendirmesi ve kurum içi eğitim desteği sunmaktadır.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Nitelikli uzmanlarımız size memnuniyetle kişisel ve bireysel tavsiyelerde bulunacaktır.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.