Lufloc®

Yüksek Konsantrasyonlu İnorganik Flokülantlar – Lufloc®

Lufloc® kullanım alanları:

  • İçme suyu şartlandırma: Askıda organik ve inorganik maddelerin uzaklaştırılması. Metallerin yanı sıra seyreltilmiş maddelerin miktarını azaltır.
  • Belediyeler ve endüstriyel tesislerde su arıtması:
  • Suda biyolojik şartlandırmadan sonra kalan askıda madde için flokülantlar. Çözünmüş organik safsızlıkların içeriğini azaltır, fosfatları çökelterek katı ayırma metotlarıyla uzaklaştırılabilir hale getirir.
  • Yüzme havuzu suyu: Organik ve inorganik kirliliklerin flokülasyonu ve fosfatın temizlenmesi için.

Lufloc® avantajları:

  • Ürün kalitesi DIN EN 878 şartlarına uygundur
  • Fosfat, KOİ, BOİ ve metal iyonlarının azaltılması
  • Endüstriyel atık sularda pH değerini ayarlamak için kullanılabilir.