Lupreal®

Alkali Nötrleştirme ve Çöktürme Ajanı – Lupreal®

Lupreal® kullanım alanları:

  • Yağ, gres, balmumu, ağır metaller veya bulanıklığa neden olan kolloidal kirleri içeren endüstriyel atık suların arıtımı.
  • Belediye kanalizasyon tesislerinde atık su arıtma
  • Atık sularda fosfat çöktürme.

Lupreal® güçlü bir alkali olarak tepkimeye girer ve ortama ekstra anyonlar eklemeden (FeCl3, Al2(SO4)3 gibi asidik koagülantlara kıyasla) pH değerini yükseltir