Microsorban®

Yüksek Reaktif Ve Konsantre Flokülantlar Ve Adsorbsiyon Ajanları – Mikrosorban®

Mikrosorban® bazik polialüminyumklorürler ve polielektrolitlerin optimal bir kombinasyonudur.

İdeal kullanım alanları:

  • Su ve atık su şartlandırma
  • Yabancı katı maddelerin, emülsiyon bileşenlerinin ve çözünen maddelerin temizlenmesi
  • Kâğıt üretiminde anyonik safsızlık fiksajı