Tüm eylemlerimizin temeli

Kurumsal Felsefe.

"Suyun özelliklerini inceleyip, su konusunda uzmanlaşıp, ancak bu yolla doğa ve insanın uyum içinde olduğu bir ortam yaratabiliriz."

Suya yeni değerler ve işlevler katmak için çabalayarak,

  • Doğal çevrenin korunması ve kaynakların etkin kullanımı gibi küresel gereksinimlere yanıt vererek 
  • topluma büyük katkılar sağlayarak
  • Kurumsal felsefemizi yaşama geçirecek ve topluma katkıda bulunacağız.

 

Kurumsal Vizyon.

"Su ve Çevre Yönetiminde Gelişmiş Bir Şirket olmak."

En son teknolojilerimiz, yeni ürünlerimiz ve hizmetlerimizle su yönetimindeki başarımızı daha da ileri götürecek ve uygun kalitede suyun ihtiyaç duyulan her yerde, her zaman ve istenen miktarda temin edilmesini sağlayacak "ileri yönetim" aşamasına geçeceğiz.

Aynı şekilde hizmet yelpazemizi de daha da genişleterek, müşterilerimizin daha fazla emniyet, daha yüksek verimlilik ve daha düşük çevresel etki gibi beklentilerine yanıt verecek ve bu anlamdaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinde destek olarak bir yandan müşterilerimizin bize olan güvenini haklı çıkaracak bir yandan da kurumsal olarak büyümemize devam edeceğiz.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.