Sertifikalı kalite

Güvenlik, Kalite ve Çevre.

Memnun müşteriler, işlerine bağlı çalışanlar, topluma ve doğaya saygı temel kurumsal değerlerimizdir. Şirket olarak faaliyetlerimizin daha başlarında kurum içi kalite, çevre, güvenlik ve sağlık yönetim sistemlerini kurmuş olmamızın nedeni budur. Bu değerler her Kurita çalışanının vicdani ve sorumlu hareketine yön veren değerlerdir.

Doğal olarak uluslararası alanda yürürlükte olan standartlara uygun hareket etmekteyiz ve düzenli denetimden geçmekteyiz.

ISO 9001. Kalite tesadüf işi değildir.

Aksine sürekli iyileştirme süreçlerinin sonucudur. Çalışma süreçlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin sürekli gözden geçirilmesi ve optimizasyonu DIN EN ISO 9001 sertifikalı kalite yönetim standartlarımızın temel taşlardır.

ISO 14001 Çevre hepimizi ilgilendirir.

Tüm bireyler ve özellikle de ticari işletmeler çevreden sorumludur. Kurita bu yükümlülüğünü hem kurum içinde hem de kurum dışındaki faaliyetlerinde her şeyin önünde tutar. Başka bir ifadeyle çevreye duyarlılığımız sadece firmamız bünyesinde değildir, müşterilerimize de çevreye duyarlı prosedürler ve şartlandırma ürünlerini tercih etmelerini öneriyoruz.
Çevre politikalarımız DIN EN ISO 14001 sertifikasıyla da onaylanmıştır.

OHSAS 18001 Sistematik Güvenlik.

Çalışanlarımız için sosyal sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getiriyoruz. Kurita’da güvenliği bir iyi niyet meselesi olarak değil bilinçli bir çaba olarak görüyoruz. Potansiyel işyeri tehlikelerini tespit etmek ve ortadan kaldırmak için aktif şekilde önlemler alıyoruz, çalışma koşullarının yanı sıra çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sürekli geliştiriyoruz. Çalışmalarımız BS OHSAS 18001 tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmıştır.

REACH. Daha fazla şeffaflık – daha az risk.

REACH, insan sağlığının kimyasalların yarattığı risklerden korunması ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için kabul edilen Avrupa Birliği yönetmeliğidir. REACH kısaltmasının açılımı “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması’dır”.

Kurita REACH hedeflerinin tümünü eksiksiz şekilde desteklemektedir. Bu nedenle kimyasalların sorumlu bir biçimde elleçlenmesini, ürünlerimizin güvenli üretimini, tedarik zincirinde güvenli bir şekilde sevk edilmesini ve müşterilerimiz tarafından emniyetle kullanılmasını teşvik etmekteyiz.

 

Her türlü sorunuz ve öneriniz için: MSDS@kurita.eu.

REACH Tüzüğü hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki web sitelerinde bulunabilir:

Biyositler.

Biyosidal Ürün Yönetmeliği (EU 528/2012 sayılı BPR Yönetmeliği) insanlar, hayvanlar, materyaller ya da eşyaları haşereler veya bakteriler gibi zararlı organizmalara karşı korumak amacıyla kullanılan ve piyasaya sürülen biyosidal ürünlerin içeriğinde bulunan aktif biyosidal maddelerle ilgili mevzuattır.
AB dahilinde Biyosidal Aktif Maddeleri tedarik yetkisine sahip şirketlerin listesi 1 Eylül 2015 tarihinden bu yana ECHA tarafından yayınlanmaktadır (Madde 95 liste). Halihazırda AB pazarında sadece bu şirketlerden tedarik edilen Biyosidal Aktif Maddeleri içeren Biyosidal Ürünlerin satılmasına izin verilmektedir.
Kurita Europe GmbH, BPR hedeflerini tümüyle desteklemektedir ve Biyosidal Ürünlerimizin yürürlükteki Biyosidal Aktif Maddeler mevzuatına uyum sağlaması amacıyla kurum içi yapılanma gerçekleştirmiştir.

BPR hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki web sitelerinde bulunabilir:

Kurita Turkey Kimya A.Ş. Entegre Yönetim Sistemi Politikası

KURITA TURKEY KİMYA A.Ş. Su kimyasalları alanında faaliyet gösteren, bu konu ile ilgili tüm yasal gereklilikleri karşılayan, müşterilerin beklentilerini anlayan, şartname ve standartlara uygun üretim yapan ve mükemmele erişmek amacında bir firma olup aşağıdaki politikaları takip eder:

  • Müşteriyi ürünümüzün kullanımı ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirmek, ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılayarak memnun etmek,
    • İş ortaklarımız olan tedarikçilerimiz ile uyumlu bir şekilde çalışmak, istenen kalite seviyesindeki ürün ve hizmeti ucuz, zamanında ve güvenilir bir şekilde temin etmek,
    • Meslek hastalıkları ve sağlık bozulmalarının önlemek, çevre kirliliğini azaltmak ve riskleri kaynağında çözmek,
    • Ulusal ve uluslararası yasal gerekler ve KURITA EUROPE GMBH taleplerine uymak,
    • Verimli çalışmak, mükemmelliği hedeflemek ve ona ulaşmak, her zaman güvenilir bir firma olmak,
    • Tüm çalışanlar olarak hepimiz KURITA TURKEY Takımı’nın elemanlarıyız. Takımımızın başarısı çalışanlarımızın mutluluğundan geçer; eğitim faaliyetleriyle ile personelimizin becerilerini ve kalite, çevre iş sağlığı güvenliği bilincini arttırmak, sürekli gelişmeye yönelik çalışmak felsefemizdir.

Saygılarımla

Mustafa ARIÖZ

Genel Müdür

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.