Siliphos®

Kireç Önleyici – Siliphos®

Siliphos® olağanüstü stabilize etme, kompleksleştirme ve dispersiyon özelliklerini bir arada sunan çok etkili bir polifosfat sınıfıdır. Soğuk ve sıcak su sistemlerinde su sertliğini etkin bir biçimde stabilize eder. Kristalleşmenin baskılanması çökelmeyi ve sedimentasyonu önler.

Uygulama alanları:

  • Tünel ve yol yapımında geri dönüşümsüz drenaj sistemleri
  • Geri dönüşlü sulama ve drenaj
  • Borular, şaftlar ve depolama havzalarındaki (yüzdürme) uygulamalarda tıkanmaları ve taş oluşumlarını önleme
  • Küçük ölçekli kanalizasyon tesislerinde, yağ ayırıcılarda ve çamur uzaklaştırma tanklarında atık su şartlandırmadaki son işlemler
  • Yağmur suyu toplama tanklarında su arıtma
  •  Servis suyu sistemleri, konveyör sistemleri ve kuyular