Special products

Alüminyum Hidroksit NF - Baskı mürekkeplerinin üretiminde kullanılır.

Alüminyum Hidroksit NF, bağlayıcılar ve baskı boyalarıyla karıştırıldığında şeffaf dispersiyonların elde edilmesini sağlar.

Alüminyum Hidroksit NF matbaa mürekkeplerinin kıvamını düzenler, viskoziteyi arttırarak örtücülük özelliklerini geliştirir.

Alüminyum Hidroksit NF’nin en dikkat çekici özelliği farklı baskı yağları ve mürekkep vernikleriyle uyumluluğudur, farklı bileşenlerle karışım olarak kullanılabilir, termal işlemlerden geçirilebilir.

Çok pahalı ya da çok yoğun pigmentler kullanılıyorsa veya baskı silindirleri çok derinden aşınmışsa şeffaf Alüminyum Hidroksit NF kullanımıyla renk yoğunluğu azaltılabilir.

Alüminyum hidroksit NF karışımıyla elde edilen viskozite artışı düşük viskoziteli sistemlerde ağır inorganik pigmentlerin çökelme hızını geciktirir veya çökelmeyi önler ve sayesinde renk dengeleyici olarak da etki gösterir.

Alüminyum Hidroksit NF matbaa mürekkeplerinin kuruma özelliklerini de olumlu etkiler.

Potasyum Alum

Demir içermeyen teknik kalite Potasyum Alum, ürünlerimiz arasında bulunmaktadır.

Uygulama alanları:

  • Tabakhanede ham derilerin tabaklanması
  • Boya çalışmalarında yüzey temizleme
  • Lateks için koagülasyon kimyasalları