Bugün yaptığımız her işi yarınının sorumluluklarının bilinciyle yapıyoruz

Bugün yaptığımız her işi yarınının sorumluluklarının bilinciyle yapıyoruz.

Kurita’nın tüm faaliyetlerinde çevresel sorumluluklarımız kilit bir rol oynamaktadır. "Suyun özelliklerini inceleyip, su konusunda uzmanlaşıp, ancak bu yolla doğa ve insanın uyum içinde olduğu bir ortam yaratabiliriz." Bu ifade kurumsal felsefemizin temel taşlarından biri olup Araştırma ve Geliştirme çalışmalarımız ve tesisinizde sizin için geliştirdiğimiz somut çözümler başta olmak üzere her işimizde üstlendiğimiz bir yükümlülüktür.

Tüm işlerimizde her şeyin başında tuttuğumuz gerçek, en önemli kaynağımız olan suyun sınırlı olarak temin edilmesidir. Bu yüzden tüm enerjimizi ve uzmanlığımızı bu değerli kaynağın etkin kullanımına sunmaktayız. Kaynakların tasarruflu kullanılmasını, karlılığın artmasını ve dahası çevrenin de korunmasını sağlayan Kuriverter RC® gibi yenilikçi teknolojilerimiz müşterimiz için de kararlarında belirleyici olmaktadır.

Bilgimizi ve enerjimizi sadece teknolojik sorunlara çözüm geliştirmek için değil aynı zamanda toplumsal projeleri desteklemek için de kullanıyoruz.

Kanıtlanmış Sürdürülebilirlik - Örnekler.

Kurita Water Industries Ltd., su ve çevre ile ilgili alanlarda seçilen bilimsel araştırmaları ve araştırma projelerini desteklemek amacıyla 1997 yılında Kurita Su ve Çevre Vakfını kurdu.

Kurita’nın tüm dünyada NAI endeksine (Doğa Endeksi) kayıtlı 30 kuruluştan biridir.

Belli Kurita ürünleri Ulusal Sağlık Vakfı (NSF International) tarafından onaylanmıştır.

Kurita DME Deutsche MeerwasserEntsalzung e.V. (Alman Deniz Suyu Desalinasyonu Derneği) üyesidir.

Kurita, dünya genelinde yoksullukla mücadele eden önde gelen insani yardım örgütü CARE’e her yıl yaptığı bağışlarla sosyal sorumluluklar konusundaki titizliğini sergilemektedir.