Atık Su

Atık Su.

Kurita, su kalitesini artırmak ve mevzuatlara uygun ve çevreye saygılı atık su arıtımı için ürünler ve çözümler geliştirmektedir. Günümüzde giderek artan çevre duyarlılığı ve mevzuat sınırlamaları nedeniyle su kullanan birçok endüstriyel işletme atık su arıtma tesislerini de kurmuştur. Farklı Kurita teknolojileri, her tesisin kendi ihtiyaçlarına göre dikkatle adapte edilmekte ve bu sayede işletmedeki su kalitesini iyileştirip optimize ederek işletme maliyetlerini azaltmaktadır. İşletmelerinizde, suyun yeniden kullanım oranının iyileştirilmesi ve sizlerle yakın bir çalışma yürüterek deşarjların minimum düzeye indirilmesi ana hedeflerimizden biridir.

Kurita ne tür ürünler sunuyor?

Su Saflaştırma:

Biyolojik atık su arıtma:

  • Biotreat: Aktif çamur sistemlerinde kullanılan kimyasal preparatlar
  • Biobooster: Biyolojik sistemlerin sonraki adımlarda hiçbir yan etki olmadan rejenerasyonunu sağlayan kuru mikroorganizma ve besin serisi.

Temizlik – Yağ Susuzlaştırma:

  • Ferrolin®: Sudaki yağı minimum düzeye indirerek konsantre yağ miktarını azaltmak için

Temizlik - Köpük Önleyiciler:

  • Ferrolin®: Önleyici ve iyileştirici faaliyetler için zengin ürün serisi.

Temizlik - Koku kontrolü:

  • Kurita / Ferrosolf®: Gerçek kimyasal koku nötralizasyonu için özel ürünler.
  • Kurirazer: Koku kontrol aracı

Neden Kurita?

Farklı sektörlerdeki çok farklı tipteki atık suların arıtımında uzun yıllara dayanan bir deneyime sahibiz. Çözümlerimiz, mevzuata uyan ve çevreye saygılı bir tesis çalışması sağlarken aynı zamanda maliyetlerinizi de azaltma olanağı verir. Amacımız, çamur ve atık üretimiyle birlikte su tüketimini azaltırken şartlandırma proseslerinizi iyileştirmeye katkıda bulunmaktır. Mümkün olan tüm noktalarda sizinle birlikte suyun yeniden kullanımı olasılıklarını araştırmakta ve dolayısıyla suyla ilgili bütün alanları kontrol edebilmenizi hedeflemekteyiz.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Koagülantlar ve Flokülantlar

Endüstriyel proseslerden çıkan atık sularda çözülmüş ve çözülmemiş formlarda çeşitli kirletici maddeler bulunur. Atık sulardaki kirleticilerin kanalizasyon sistemine deşarj edilmelerinden önce limit değerlerin altına getirilebilmesi için filtreleme, sedimantasyon veya flotasyon gibi mekanik süreçler uygulanmalıdır.

Koagülantların ve flokülantların spesifik kullanımı askıda partiküllerin, katıların ve çamurun atık sudan ayrılmasını optimize eder, bu kimyasal katkılar olmadan yüzdürme veya sedimantasyon prosesleri ile bu kirleticiler sudan ayrıştırılamaz.

Kurita geniş bir toz ürün yelpazesinin yanında yağ emülsiyonu polimerleri, yağsız dispersiyon polimerleri ve su bazlı polimerler gibi alternatifler de sunmaktadır.

Emülsiyon Kırıcılar

Emülsiyonların parçalanması etkili bir atık su arıtma işleminin performansında çok önemli bir rol oynar. Atık sudan sadece yağ fazının ayrılması bile sorunsuz bir atık su arıtımı ve deşarjına imkân verir. Dahası, yağdaki su miktarı da azaltıldığında ayrılan yağın hacmi ve bertaraf maliyeti de önemli ölçüde azalacaktır. Bazı durumlarda yağ-su ayırma işlemi yüksek verimli, satılabilir kalitede yağ elde edilmesini sağlar.

Kurita’nın emülsiyon kırıcılarının kullanılması ve prosesinize özel uyarlamaları emülsiyon kırma sisteminizin verimliliğini artırır, bu da daha düşük maliyetle daha yüksek üretkenlik kazandırır.

Köpük Kesiciler

Köpük KesicilerEndüstriyel proseslerde köpük genellikle kaçınılmazdır ve birçok kök nedeni olabilir. Aşırı miktarda köpük sorunlara yol açabilir hatta işletme güvenliğini tehlikeye atabilir. Doğru köpük kesicinin kullanımıyla köpük söndürülür ve/veya oluşumu engellenir.

Mühendislerimiz, sahip olduğunuz ekipman ve proseslere adapte edilen doğru köpük kesicinin seçimi ve uygulanmasında tavsiyede bulunmaya hazırdır.

Koku Gidericiler

Birçok endüstriyel proseste ve atık su arıtma tesisleri, emülsiyon kırma tesisleri, depolama tankları ve bekletme tankı gibi atık su bulunan sistemlerde, atık sudaki çeşitli maddeler veya parçalanma ürünleri sonucu hoş olmayan kokular ortaya çıkar.

Kurita koku emiciler, kötü kokuları temizler, aşındırıcı hidrojen sülfit oluşumunu önler ve H2S kaynaklı var olan kötü kokuları dahi ortadan kaldırabilir.

Özelleştirilmiş Çözümler:

Atık su arıtma tesisleri, prosesleri etkileyen atık su kalitesi, üretim süreçleri, kirleticiler, tesis tasarımı gibi çok sayıda faktör olması nedeniyle özeldir: İhtiyaçlarınıza göre özel olarak uyarlanmış çözümler sunuyoruz. Atık su sorunlarını, su tüketiminin başından deşarj noktasına kadar her noktada etkili olan bütün faktörleri dikkate alarak inceliyoruz.

Deneyimimiz ve uzman kadromuzla ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış çözümler geliştirmekteyiz. İşletmeye özel danışmanlık hizmetlerimizi de memnuniyetle sunmaktayız.