Čištění

Udržitelný způsob čištění přípravky Ferrolin® a Alberol®

Vznik nánosů v průmyslových zařízeních může ovlivňovat a významně snižovat účinnost systému a dokonce může způsobovat materiální škody. V tepelných výměnících může docházet k významnému snížení přenosu tepla, čímž se snižuje účinnost a chladicí výkon. Úsady ve smyčkách papírenského stroje způsobují vady na hotovém papíru.

Usazeniny se mohou tvořit z různých důvodů, např. nekvalitní vodou, nedostatečnou chemickou úpravou nebo přerušováním procesu. Vzhledem k riziku závažných problémů by se měly usazeniny odstraňovat pomocí chemického čištění.

Cílem úspěšného čištění je odstranění všech usazenin při minimálním vlivu na čištěný povrch a zajištění maximálně ekologického postupu.

Z pohledu zákazníka je důležité, aby se takové čištění dalo provést při minimálním čase odstávky, při zajištění vysoké bezpečnosti práce a za nízkých provozních nákladů.

Součástí správných postupů, které důrazně doporučujeme, je provádět čištění za následujících okolností:

 • dlouhá odstávka systému s vodou či bez ní
 • neúčinná chemická úprava
 • po provádění údržby v zařízení.

Při vhodném způsobu čištění jsou stroje, potrubí a systémy kdykoli využitelné a nedochází k neočekávaným odstávkám. Pravidelné a specializované čištění je jedním z klíčových faktorů pro provozní připravenost výrobních zařízení. Kurita pro tyto účely nabízí kyselé, zásadité či neutrální čisticí přípravky, které odstraňují usazeniny, pevné a měkké úsady, špínu a nečistoty. Pro volbu správných parametrů čisticího procesu je velmi důležité znát složení usazenin. Zákazníkům proto doporučujeme, aby si nechali provést analýzu usazenin. Kromě toho je také vhodné znát jejich tloušťku.

Kyselé čisticí přípravky se zpravidla používají na odstranění anorganických usazenin, zásadité přípravky na odstranění organického materiálu.

V některých případech je potřeba použít postupně dva druhy čisticích přípravků, například pokud je třeba odstranit tlustou vrstvu usazenin, z nichž zhruba polovinu tvoří uhličitan vápenatý a polovinu organický materiál. V takovém případě se nejprve použije kyselý čisticí přípravek a po propláchnutí zásaditý přípravek.

Alberol® a Ferrolin® : produkty pro odstraňování pevných úsad, oxidů kovů, usazenin, oleje a kalu.

Co vám může společnost Kurita nabídnout?

 • Předběžné prozkoumání předem nastavených mezních podmínek, např. materiálů okruhu, využitelné doby, stávajícího technického zařízení.
 • Přesnou analýzu složení usazenin.
 • Realizaci zakázkového postupu čištění.
 • Návrhy optimalizace úpravy vody, např. použití našich produktů pro stabilizaci tvrdosti nebo potlačování koroze ve vodních systémech, aby se zabránilo ve vzniku koroze a vytváření usazenin.

Proč zvolit společnost Kurita?

Naše čisticí přípravky vykazují optimalizovanou účinnost při odstraňování nánosů:

 • brání omezení přenosu tepla
 • pomáhají zachovat průtok vody
 • předcházejí biologickému znečištění
 • chrání okruhy proti korozi.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.