Pitná voda: jeden z našich nejcennějších zdrojů

Rainer Haug
Rainer Haug

Senior produktový manažer

Pitná voda je jedním z nejcennějších vodních zdrojů na světě. Zajištění přístupu k pitné vodě a hygienickým zařízením pro všechny je proto jedním z cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), které skupina Kurita Group důrazně podporuje.

Dostupnost a kvalita pitné vody se na celém světě značně liší. Zajištění dobré kvality pitné vody nezačíná pouze v samotné vodárně, ale již při ochraně povodí. Čím lépe jsou tyto oblasti chráněny, tím méně úsilí je třeba vynaložit na dosažení správné kvality pitné vody při její úpravě.

Po shromáždění a úpravě přírodní vody je pitná voda distribuována rozsáhlými vodovodními sítěmi až ke konečnému spotřebiteli. Všechny kroky musí být pečlivě monitorovány, aby se voda dostala bezpečně a zdravě do sklenice, kterou pijete, nebo do konvice, kterou používáte k přípravě čaje nebo kávy.

Výrobní procesy

Bohužel v mnoha případech ani přirozená kvalita vody z chráněných oblastí plně nevyhovuje všem normám pro pitnou vodu. K zajištění toho, aby tyto vody splňovaly normy týkající se minerálního složení a hygienických podmínek, je obvykle nutná úprava pitné vody. Tyto normy musí být splněny jak v místě její úpravy, tak po její dlouhé cestě distribučními sítěmi u kohoutků konečných spotřebitelů.

Jako klíčová technologie společnosti Kurita nabízíme komplexní řešení pro nejmodernější výrobu pitné vody, včetně technologií založených na umělé inteligenci, které zabraňují ztrátám pitné vody v distribuční síti. Již mnoho desetiletí se staráme o kvalifikované produkty pro všechny kroky výroby pitné vody. Počínaje flokulanty k odstraňování nerozpuštěných látek až po antiskalanty, které zajišťují bezpečný provoz membránových úpraven pro výrobu pitné vody.

Příprava kvalitní vody ve vodárně je pouze jednou stranou mince. Jak již bylo zmíněno, je třeba pečovat také o distribuční sítě.

Tyto sítě obvykle obsahují materiály, jako jsou plasty, různé kovy nebo beton. Je třeba zabránit korozi železa a jiných kovů, zejména proto, že vedlejší produkty koroze mohou kontaminovat vodu. Kromě zhoršující se kvality pitné vody může koroze v nejhorším případě vést i ke ztrátám cenné pitné vody v důsledku úniků a prasklin potrubí.

Nejlepší postupy úpravy pitné vody

Naše Metaqua® spolehlivě chrání síť zásobování pitnou vodou před korozí. Metaqua® program kombinuje produkty, které vytvářejí ochrannou vrstvu na kovových površích potrubních sítí. Unikátní technologie, jako je patentovaná integrační metoda společnosti Kurita nebo technologie tepelně aktivovaných silikátů, dosahují dostatečné ochrany proti korozi při nejnižších dávkách, a naplňují tak princip minimalizace, který představuje nejlepší praxi úpravy pitné vody.

Kromě dodávek inteligentních chemických řešení je společnost Kurita průkopníkem v implementaci řešení strojového učení v oblasti výroby vody. Od roku 2020, Fracta Inc. a Kurita Water Industries se spojily, aby společně provedly posouzení stavu vodovodních řadů. Pomocí technologie umělé inteligence (AI) vyvinuli datoví vědci společnosti Fracta algoritmy strojového učení, které umožňují předvídat hrozící úniky nebo poruchy vodovodního potrubí. Tato průlomová technologie umožňuje dodavatelům vody minimalizovat ztráty drahocenné vody v jejich zařízeních nebo jim dokonce zcela zabránit, pomáhá optimalizovat úzké rozpočty na opravy a výměny a vytváří tak zdroje pro investice v budoucnu.

Fracta, Metaqua®a Siliphos jsou našimi zástupci pro nejmodernější úpravu pitné vody. 

Sdílet tento článek

Sdílet na LinkedIn
Sdílet na Twitteru

Vaše úspory s přípravkem Cetamine®

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím naší technologie Cetamine ve vašem systému.

Vaše úspory se S.sensing® CS

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím našeho systému S.sensing.® CS techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout u kondenzátorů použitím naší metody Dropwise. techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout v sušičkách pomocí našeho systému Dropwise. techonolgie do vašeho systému.