Regulace prašnosti

Řešení pro regulaci prašnosti zlepšují zdravotní a bezpečnostní podmínky.

Znečišťující látky se ve vzduchu nacházejí ve formě aerosolů, plynů nebo par. Aerosoly mohou mít podobu vzdušného prachu, mlhy, mlžného oparu, kouře nebo dýmu. Fugitivní prach je zpravidla tvořen nadrobno oddělenými pevnými částicemi, které se dostanou do vzduchu. Polétavý prach je jedním z nejzávažnějších problémů při práci se sypkými materiály. Riziko vdechnutí prachu, omezená viditelnost na pracovišti a výbuchy prachu mohou ohrožovat zdraví a bezpečnost pracovníků. Ztráty vznikající na produktech či surovinách mohou mít významné ekonomické dopady. Emise prachu mohou ovlivňovat účinnost strojního zařízení a snižovat kvalitu výroby. Prach zpravidla vzniká, pokud se někde nachází větší množství stejného materiálu. Manipulace s materiály obvykle zahrnuje procesy, jako je doprava, vykládka, přeprava, skladování, třídění a struskování. Používáním vysoce účinných řešení pro regulaci prašnosti lze zlepšit zdravotní a bezpečnostní podmínky. Tato řešení vytvářejí na sypkých materiálech tenkou vrstvu. Je možné jimi ošetřovat materiály, jako je uhlí, koks, rudy, síra, kaly, zemina, písek, hnojiva, pevné odpady atd.

Společnost Kurita poskytuje vysoce účinná řešení pro regulaci prašnosti určená k mokrému nanášení pomocí spreje nebo pěny. Tato řešení obsahují ekologické látky snižující prašnost. Nabízejí vynikající poměr cena-výkon. Řešení pro regulaci prašnosti Ferrosolf® od společnosti Kurita předcházejí únikům a emisím prachu v průmyslových skladech a otevřených skladovacích prostorech. Částice prachu se zachytí a usadí. Systémy mokrého nanášení pomocí spreje se používají proto, aby se do sypkých materiálů dostalo co nejméně vody. Speciální látky potlačující prašnost i při nízkých koncentracích podstatně snižují povrchové napětí vody. Prachové částice tak spojují do větších shluků. Pokud se pro přepravu materiálu používají dopravníky, není většinou postřik běžnou vodou vhodnou volbou. Pro regulaci prašnosti na dopravnících bývá nejlepší volbou pěnový postřik. Při struskování je nezbytné velmi účinně omezovat prašnost na dopravnících, neboť se tím zvyšuje účinek aglomerace materiálu. Programy společnosti Kurita pro regulaci prašnosti na dopravnících lze použít k vytvoření stabilní bohaté pěny. Pěna působí jako bariéra pro prachové částice.

Těžební podniky a společnosti provádějící stavby silnic musí udržovat nízkou prašnost. Vynakládají desetitisíce korun za vodu, údržbu nákladních vozů a za přípravky pro regulaci prašnosti. Používání přípravků šetrných k životnímu prostředí je nutností. Při používání vodních postřiků může z důvodu nižší přilnavosti a kluzkého povrchu vozovek docházet k dopravním nehodám. V důsledku stříkání vozovek vodou mohou rovněž vznikat na povrchu silnic nerovnosti nebo výmoly. Účinné přípravky pro regulaci prašnosti tato rizika snižují. Společnost Kurita nabízí velmi hospodárné přípravky pro regulaci prašnosti určené pro těžební průmysl a podzemní stavby. Tyto přípravky jsou schváleny pro omezování prašnosti na prašných a štěrkových komunikacích. Pronikají do povrchu ošetřovaného materiálu a zpevňují jej. Účinek našich produktů na regulaci prašnosti silnic trvá cca 3–7 dnů. Délka závisí na vlastnostech povrchu, povětrnostních podmínkách a způsobu použití.

Pro víka plnicích otvorů koksárenských pecí se používají velmi účinné utěsňovací přípravky. Naše speciální řešení pro regulaci prašnosti snižují dopad na životní prostředí. Významně snižují emise koksárenského plynu z nedostatečně utěsněných vík. Utěsňovací přípravky Ferrosolf® od společnosti Kurita jsou stabilní i při vysokých teplotách. Jsou odolné vůči chemickým a atmosférickým vlivům. Rovněž se dají použít pro utěsnění trhlin v žáruvzdorném materiálu či pro utěsnění vík stoupacího vedení.

Obraťte se na svého obchodního zástupce. Podívejte se na níže uvedené video – zjistíte, jak mohou přípravky společnosti Kurita snížit tvorbu prachu o více než 90 % a přímo tak zlepšit pracovní podmínky i životní prostředí.

S radostí vám budeme k dispozici.