Regulace prašnosti

Přípravky regulující prašnost snižují emise.

Máte problémy s prašností? Pro manipulaci se sypkými materiály, kdy je potřeba snižovat emise prachu, vám můžeme vám nabídnout přípravky regulující prašnost.

Při práci se sypkými materiály představuje nejzávažnější problém polétavý prach, který může mít přímý vliv na zdraví a bezpečnost. Jemné částice mohou způsobovat hořlavé a tuhé prachové emise a chronické onemocnění dýchacího ústrojí zvané silikóza.

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti snižování prašnosti nabízí společnost Kurita nejširší výběr těch nejmodernějších produktů. Naše vysoce účinné přípravky pro regulaci prašnosti určené k mokrému nanášení pomocí spreje nebo pěny se používají na nezpevněných komunikacích, pásových dopravnících a v jiných systémech nepřetržité manipulace, ale i v diskontinuálních systémech. Účinně omezují emise prachu vznikající při dopravě sypkých materiálů, jako je uhlí, koks, rudy, biomasa, síra, kaly, zemina, písek, hnojiva, pevný odpad atd. a při manipulaci s nimi. K manipulačním operacím patří mimo jiné přeprava po pásových dopravnících a pomocí překládací techniky (např. jeřábů), drcení, ukládání a opětovné využívání.

Obraťte se na svého obchodního zástupce společnosti Kurita – vysvětlí vám, jak mohou přípravky společnosti Kurita snížit tvorbu prachu o více než 90 % a přímo tak zlepšit pracovní podmínky i životní prostředí.