Biocidy a dezinfekční přípravky pro ochranu vašich vodních systémů před biologickým znečištěním – Ferrocid®/Dilurit®

Průmyslové vodní systémy často bývají ideálním místem pro růst a množení mikroorganismů, mimo jiné kvůli přítomnosti nutrientů, příhodné teplotě, dlouhé zdržné době a poměru povrchů k objemu systému.

V těchto podmínkách může množení bakterií způsobit tvorbu biofilmu a vést k problémům, jako je snížení účinnosti systému a poškození materiálu mikrobiální korozí (MIC). Hromadění bakteriálního biofilmu na povrchu může navíc značně snižovat přenos tepla a zvyšovat třecí odpor v potrubí. Biofilmy na stěnách trubek mohou rovněž ve vodních systémech způsobovat závažné hygienické problémy, protože vytvářejí prostředí, v němž žijí patogenní mikroorganismy (např. Legionella pneumophila, která se šíří aerosoly a způsobuje legionářskou nemoc).

Proto je často nezbytně nutné například v chladicích systémech nebo zařízeních na výrobu papíru či celulózy používat biocidy. Účelem programů úpravy je významně snižovat celkový počet bakterií (TBC) ve vodě a regulovat tvorbu biofilmu. Také je třeba zohlednit aspekty minimalizace negativního dopadu na systém a na životní prostředí, jako jsou AOX, CHSK, rozložitelnost, obsah dusíku a fosforu.

Oxidační a neoxidační biocidy:

Máme k dispozici celou řadu produktů a metod pro úpravu vodních systémů pomocí biocidů různého typu. Tyto produkty se dělí na dvě základní kategorie, oxidační a neoxidační činidla.

Poznámka: Pro lepší účinnost je možné biocidy kombinovat s biodispergátory, které dokáží napadat ochrannou vrstvu biofilmu a rozpouštět uhynulou biomasu.

Oxidační biocidy:

Pronikají do buněčných membrán a svým oxidačním účinkem mění buněčný metabolismus. Nepůsobí selektivně. Podrobnější informace najdete na naší stránce o inovacích Dilurit® BC S.

Neoxidační biocidy:

Reagují specificky se složkami mikrobiální buňky nebo deaktivují určité metabolické procesy. Působí selektivně a jejich použití zpravidla není závislé na hodnotě pH.

Dilurit®, Ferrocid®, Turbanion® a Kuriverter®: pro účinné potlačování mikroorganismů (bakterií, plísní a řas) a makroorganismů (např. slávek) v průmyslových systémech recirkulující vody a membránových filtračních jednotkách.

Upozornění: Biocidy používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Ferrocid 5280-S – Komplexní produkt pro úpravu pitné vody

Ferrocid 5280-S je jedinečný produkt svého druhu, který zaručuje úplnou kontrolu nad pitnou a užitkovou vodou pomocí jednoduchého regulačního řešení.

Jeho používáním lze zamezit množení bakterií, aniž by tím byla ohrožena kvalita pitné vody a zdraví rostlin.

Ferrocid 5280-S brání vytváření pevných úsad a v porovnání s jinými běžnými oxidačními přípravky zaručuje prvotřídní ochranu proti korozi.

  • Splňuje nařízení o biocidních přípravcích (BPR)
  • Předchází šíření legionářské nemoci
  • Pomáhá předcházet uvolňování kovů do vody
  • Čistší a účinnější systémy
  • Nižší spotřeba energie
  • Jednoduché a bezpečné použití

Ferrocid 5280-S splňuje ustanovení nařízení BPR pro přípravky typu 4 (dezinfekce zásobníků a okruhů s pitnou a užitkovou vodou) a přípravky typu 5 (pitná a užitková voda).

S radostí vám budeme k dispozici.