Geotermální

Geotermální elektrárny.

Geotermální průmysl za posledních deset let zčtyřnásobil svou kapacitu, a stal se tak jedním z nejrychleji rostoucích odvětví v oblasti zelených energií.

Geotermální energie je udržitelná, spolehlivá a ekologická, a přestože její výroba může probíhat pouze v blízkosti tektonických zlomů, díky technologickým pokrokům umožňujícím stále širší využití tohoto zdroje dochází k výstavbě nových zařízení a k expanzi tohoto trhu.

Tato technologie však také musí překonávat určité překážky. Kvůli provádění vrtů do půdy a rozmanitosti podzemních materiálů, jejichž složení je v každé lokalitě jiné, se mohou v zařízeních na výrobu geotermální energie objevit tyto problémy:

  • Koroze
  • Velké množství křemičitanových usazenin
  • Růst mikroorganismů
  • Vodní kámen
  • Znečištění kapalin
  • Ložiska PbS a BaSO4

Společnost Kurita představuje pro geotermální elektrárny ideálního partnera, který jim pomůže zvýšit denní objem výroby a snížit náročnost geotermální technologie z důvodu přírodních překážek.

Naše řada výrobků pro geotermální odvětví zahrnuje ošetřující přípravky pro různé fáze výrobního procesu a nabízí inovativní řešení pro turbíny, vrtná zařízení atd.

Neváhejte se obrátit na naše odborníky z oboru, rádi najdeme řešení šité přímo na míru vašim požadavkům.

Doporučujeme vám stáhnout zde náš nejnovější leták o tomto tématu

Máte problémy s prašností?

Můžeme Vám nabídnout regulaci prašnosti pro sypké materiály a jejich přepravu. 

S radostí vám budeme k dispozici.