S.sensing® LeG
Airborne Legionella Monitoring System for early warning of legionella threats

Jak společnost Kurita kontroluje bakterie Legionella?

Ve zprávách se stále častěji objevují případy lidských onemocnění a úmrtí způsobených patogeny v průmyslových, komerčních a institucionálních a komunálních vodovodních systémech. Lidské zdraví ohrožují jak pitné, tak nepitné systémy, přičemž významným příkladem je respirační infekce legionelóza.

Společnost Kurita byla vždy o krok napřed v oblasti kontroly legionelly a má za sebou dlouhou dráhu v této oblasti.

Jednou z posledních inovací v oblasti kontroly legionelly je metoda rychlé detekce: S.sensing® LeG.

S.sensing® LeG: Early warning system for legionella threats

S.sensing® LeG offers a rapid microbial detection system that facilitates automated 24-7 and remote monitoring of airborne Legionella and revolutionizes the approach of pathogen detection and control.

What are the benefits that S.sensing® LeG offers?

Žádná inkubační ani analytická doba

Méně zásahů

Průběžné monitorování

Automatizované zprávy

Specifičnost detekce

Monitorování v cloudu

S.sensing® LeG automates the sampling, on-line monitoring and detection processes for pathogens, it significantly shortens contamination detection times and allows fast corrective actions leveraging the overall safety.

As well as increasing efficiency, the LeG reduces costs of existing legionella risk management and treatment procedures by helping prioritise trouble spots for intervention.

Systém je připojen k MyKuritaPortal, our cloud-based monitoring and alert system, enabling immediate and targeted intervention.

Jak to funguje?

S.sensing® LeG has been engineered to periodically draw a sample of ambient air into the accompanying cartridge. Within the cartridge, Legionella bacteria have time to settle on the nutrient-rich and environmentally controlled detection site.
Měření optického rozptylu světla na médiích usnadňujících růst určují, zda je přítomna mikrobiální kontaminace.

Případové studie

Úspěšná aplikace systému Dilurit® BC S-System v chladicím systému

Redukce výskytu bakterií Legionella, Pseudomonas aeruginosa a AOX

Rychlý test Legionella s vysokou přesností

Technologie KuriFast® detekuje bakterie Legionella pn. do 1 hodiny

We are of service to you