Ferrolix®

Ferrolix®

Kurita’nın yüksek basınç şartları da dâhil olmak üzere her türlü kazan sistemini korumak için tasarladığı özel su şartlandırma ürünleri serisi

Bu ürün yelpazesinde sistemlerin her noktasında korozyon ve tortu birikimini önlemek için gerekli tüm kimyasal fonksiyonlar bulunmaktadır:

  • Kireç inhibitörleri ve dispersantlar
  • Oksijen tutucu korozyon inhibitörleri
  • Buhar ve kondens hattı koruması
  • Buhara sürüklenmeyi (carry-over) önleme
  • FDA uyumlu uçucu olmayan ürünler
  • Çinko ve molibdat içermeyen ürünler

Ürünler, tek bileşikler şeklinde veya kombine ürünler olarak sunulmaktadır.