Proses uygulamaları için kapsamlı şartlandırma konseptleri - Kurita / Ferrosolf®

Ekipmanların tek bir parçalarının bile kirlenmesi veya hasar görmesi, operasyondaki bütün adımları etkileyeceği için felaket sonuçlara neden olabilir. Güvenli çalışma koşulları üretim tesisleri için çok önemlidir çünkü planlanmamış duruşlardan ve üretim kayıplarından bu koşullar sayesinde kaçınılabilir.
Kurita, benzersiz ihtiyaçlarınıza ve çalışma gereksinimlerinize uyacak şekilde geniş bir yelpazede kimyasal programlar sunar. Proses ünitelerinizi optimum seviyede tutmaya   ve üretiminizi en üst seviyeye çıkarmaya, sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyarak ve çevreye duyarlı kalarak yardımcı olabiliriz.

Emülsiyon kırıcılar:

 • Stabil emülsiyonların faz ayrımını artırmak için geniş emülsiyon kırıcı programları.
 • Hidrokarbon hammaddelerinin içeriğindeki suyun ayrıştırılması.

Korozyon inhibitörleri:

 • Yoğunlaşma prosesleri sırasında pH kontrolü için nötralize edici aminler.
 • Ekipmanın metal yüzeyini korumak için film oluşturan aminler ve oksijen tutucular.
 • Asit korozyonunun önlenmesini sağlayan Kurita patentli ACF Teknolojisi (örn. HCl, H2S, vb.).

Antifoulantlar ve Antioksidanlar:

 • İstenmeyen tuz ve kok parçacıklarının çökelmesini önleme.
 • Polimer oluşumunun engellenmesi ve hidrokarbon hammaddelerinin stabilizasyonu.
 • Kurita'nın operasyon sırasında amonyum tuzlarının giderilmesini ve önlenmesini sağlayan ACF Teknolojisi.

Temizleme ve Dekontaminasyon programları:

 • Bitüm, katran, ağır yakıtlar ve diğer yapışkan yağlar ve katı maddelerin uzaklaştırılması için çevre dostu teknolojiler.
 • Tehlikeli ve uçucu gazların (örneğin, benzen, H2S, VOC'lerin, LEL) gazdan arındırılması ve piroforik (kendinden alevlenebilir) demir sülfür türlerinin ayrıştırılması ile arındırılması ve degaze edilmesi.
 • Packinox ve Texas Tower ısı eşanjörleri veya klasik ısı eşanjörü ağları için çok etkili temizleme programları.

Toz kontrolü:

 • Katı dökme malzemelerin taşınması ve depolanması sırasında çok güçlü ve uygun maliyetli toz kontrolü.
 • Stokların, konveyör bantların, yolların ve toz emisyonlarının bulunduğu diğer yerlerin şartlandırması. Kurita'nın toz kontrol maddelerinin ıslanma, kabuklanma veya köpürme özellikleri vardır.

Bu video, Ferrosolf® ile işlem gören farklı yüzeylerin laboratuar testini göstermektedir.  Ferrosolf®  : çevre dostu ve verimli toz kontrolü için çözümünüz.

Hidrojen sülfit tutucular:

 • Ürün özelliklerine uygun ve güvenlik ve sağlık gerekliliklerini karşılayan, yağda ve suda çözünen H2S temizleyiciler.

Köpük gidericiler:

 • Distilasyon proseslerinde (örn. Alkanolamin üniteleri, vakum üniteleri), mineral yağ ürünlerinde ve çeşitli diğer uygulamalarda köpük önleme.

Yakıt biyositleri:

 • Ürün özelliklerine uygun ve güvenlik ve sağlık gerekliliklerini karşılayan, yağda ve suda çözünen H2S temizleyiciler.
 • Bakteri ve mantarların büyümesini önlemek için dizel yakıtlar, ısıtma yağları ve diğer teknik ürünler için biyosit.
 • AOX değeri üzerinde herhangi bir etki yaratmadan, mikrobiyolojik materyal bozulmasına ve çamur oluşumuna karşı mükemmel antikorozif özellik.

Özel ürünler:

 • Zararlı emisyonları azaltmak için, doldurma kapakları, yükseltme borusu kapakları ve fırın kapakları için sızdırmazlık maddeleri.
 • Ekipman ömrünü uzatmak ve katran / grafit birikimini azaltmak için kaplama maddeleri.
 • Sülfürik asit korozyon kontrolü ile sodyum ve vanadyum cüruf depolanmasını ve kirlenme problemlerini kontrol etmek için yanma arttırıcılar. Yakıt yağının kondüsyon etkisi, duruş ve bakım oranını azaltır.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.