Otisk

Otisk

Kurita Europe GmbH
Theodor-Heuss-Anlage 2
68165 Mannheim
Německo

Telefon: +49 621 1218 3000
Fax: +49 621 1218 3458
E-mail: kuritaeurope@kurita-water.com

Výkonní ředitelé: Shuji Shirode | Jordi Verdés Prieto

Číslo v obchodním rejstříku: Mannheim HRB 739244

DIČ: DE297214107

Zásady ochrany osobních údajů

Autorská práva

Publikace na této stránce podléhají německým zákonům o autorských právech. Duplikace, úpravy a veškeré využití porušující autorská práva musí být písemně schváleny společností Kurita Europe GmbH. Stahování a kopírování této stránky nebo jejích částí je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Odpovědnost za obsah

Společnost Kurita nemůže převzít odpovědnost za správnost obsahu a netvrdí, že je vyčerpávající.

Odpovědnost za odkazy

Webové stránky společnosti Kurita obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Odkazy třetích stran jsou takto označeny. Společnost Kurita nemůže nést odpovědnost za obsah těchto stránek, protože nemáme kontrolu nad informacemi na nich uvedenými. Upozorňujeme, že nemusíme souhlasit s obsahem webových stránek, na které se dostanete prostřednictvím námi uvedených odkazů. Stránky třetích stran byly - na základě přiměřeného posouzení - prověřeny pouze z hlediska trestněprávního obsahu nebo porušení právních předpisů. Předpokládané zjištění takového porušení právních předpisů povede k okamžitému odstranění těchto odkazů.

Vaše úspory s přípravkem Cetamine®

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím naší technologie Cetamine ve vašem systému.

Vaše úspory se S.sensing® CS

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím našeho systému S.sensing.® CS techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout u kondenzátorů použitím naší metody Dropwise. techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout v sušičkách pomocí našeho systému Dropwise. techonolgie do vašeho systému.