Tryck

Tryck

Kurita Europe GmbH
Theodor-Heuss-Anlage 2
68165 Mannheim
Tyskland

Telefon: +49 621 1218 3000
Fax: +49 621 1218 3458
E-post: kuritaeurope@kurita-water.com

Verkställande direktörer: Shuji Shirode | Jordi Verdés Prieto

Handelsregisternummer: Mannheim HRB 739244

Momsregistreringsnummer: DE297214107

Integritetspolicy

Upphovsrätt

Publikationerna på den här sidan omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Kopiering, anpassning och all användning som strider mot upphovsrättslagen måste godkännas skriftligen av Kurita Europe GmbH. Nedladdningar och kopior av denna sida eller delar av den är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

Ansvar för innehållet

Kurita kan inte ta ansvar för innehållets riktighet och gör inte anspråk på att vara uttömmande.

Ansvar för länkar

Kuritas webbplats innehåller länkar till tredje parters webbplatser. Länkar från tredje part är markerade som sådana. Kurita kan inte hållas ansvarig för innehållet på dessa webbplatser eftersom vi inte kontrollerar den information som ges där. Observera att vi inte nödvändigtvis håller med om innehållet på de webbplatser som nås via länkar som vi tillhandahåller. Tredje parts webbplatser har - på grundval av en rimlig bedömning - endast granskats med avseende på brottsligt innehåll eller lagöverträdelser. Om man antar att man har kännedom om sådana lagöverträdelser kommer dessa länkar att tas bort omedelbart.