Nákladová efektivita a stabilita procesu při bělení vláken – Lastabil® & Bekaflex®

Peroxid vodíku je nejdůležitějším činidlem pro oxidační bělení panenských i recyklovaných vláken. Protože peroxid vodíku se za přítomnosti těžkých kovů a/nebo katalázy, enzymu způsobujícího degradaci, který je součástí mnoha bakterií, snadno rozkládá, bez kontroly těchto nežádoucích reakcí během bělení by mohlo docházet k obrovským ztrátám peroxidu vedoucím ke značně zvýšeným nákladům a problémům s kvalitou.

Pro kontrolu obsahu těžkých kovů v kaši během bělení je běžně používají chelátovací činidla jako například DTPA. Vzhledem ke špatné biologické rozložitelnosti DTPA je jeho náhrada vysoce oceňována.

Naše stabilizátory bělení Lastabil® neobsahující DTPA vykazují dobrou účinnost i za alkalických podmínek. Mezi zaznamenané přínosy patří dobrá efektivita nákladů v rovnováze s vynikající biologickou rozložitelností.

Programy úpravy pomocí katalázy Bekaflex® prokázaly svou účinnosti při potlačování mikrobiologicky vyvolané degradaci peroxidu vodíku.

S radostí vám budeme k dispozici.