Lastabil® & Bekaflex®

Elyaf ağartmada maliyet verimliliği ve proses stabilitesi - Lastabil® & Bekaflex®

Hidrojen peroksit, işlenmemiş ve geri dönüştürülmüş elyafın oksidatif ağartılması için en uygun maddedir. Hidrojen peroksit, ağır metaller ve/veya birçok bakteride bulunan peroksit parçalayıcı bir enzim olan Katalaz varlığında kolayca ayrıştığından, ağartma sırasında bu istenmeyen reaksiyonlar kontrol altına alınmazsa önemli ölçüde artan maliyetlere ve kalite sorunlarına yol açan muazzam peroksit kayıpları meydana gelebilir.

DTPA gibi şelatlama maddeleri, ağartma sırasında hamurun ağır metal içeriğini kontrol etmek için yaygın olarak kullanılır. DTPA'nın zayıf biyolojik bozunabilirliği nedeniyle ikamesi oldukça takdir edilmektedir.

DTPA içermeyen Lastabil® ağartma stabilizatörleri alkali koşullar altında bile performans gösterir. Kaydedilen faydalar, mükemmel bir biyolojik bozunabilirlik ile dengede iyi bir maliyet performansıdır.

Bekaflex® Katalaz arıtma programları, mikrobiyolojik kaynaklı hidrojen peroksit bozunmasını engellemede kanıtlanmış bir etkinliğe sahiptir.

Biz size hizmet ediyoruz