Lastabil® och Bekaflex®

Kostnadseffektivitet och processtabilitet vid fiberblekning - Lastabil® & Bekaflex®

Väteperoxid är det mest relevanta medlet för oxidativ blekning av nyfiber och återvunnen fiber. Eftersom väteperoxid lätt bryts ned i närvaro av tungmetaller och/eller katalas, ett peroxidnedbrytande enzym som finns i många bakterier, kan enorma peroxidförluster som leder till avsevärt ökade kostnader och kvalitetsproblem uppstå om man inte kontrollerar dessa oönskade reaktioner under blekningen.

Chelateringsmedel som DTPA används ofta för att kontrollera tungmetallinnehållet i massan under blekningen. På grund av DTPA:s dåliga biologiska nedbrytbarhet är det mycket uppskattat att ersätta det.

Vår DTPA-fria Lastabil® blekningsstabilisatorer fungerar även under alkaliska förhållanden. Fördelarna är en god kostnadseffektivitet i balans med en utmärkt biologisk nedbrytbarhet.

Bekaflex® Behandlingsprogram med katalas har visat sig vara effektiva när det gäller att hämma mikrobiologiskt inducerad nedbrytning av väteperoxid.

Vi är till nytta för dig

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.