Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a souhlas s používáním údajů společností Kurita Europe GmbH

Pokyny pro ochranu údajů

My, společnost Kurita Europe GmbH, bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržujeme pravidla zákonů o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány pouze v technicky nezbytném rozsahu. Shromážděné údaje nebudou v žádném případě prodávány nebo předávány třetím stranám z jakéhokoli jiného důvodu. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Odkazované stránky v nepravidelných intervalech kontrolujeme, abychom odstranili odkazy na nepřípustný obsah. Pokud však některé odkazované stránky obsahují nepřípustný obsah, pak se od takového obsahu distancujeme a prohlašujeme, že se nepřipojujeme k žádnému obsahu, který není uveden přímo na našich vlastních stránkách.

Vaše údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), nebo pokud příslušné zákony zpracování údajů povolují, nebo pokud jsme k tomu ze zákona povinni. Následující informace o ochraně osobních údajů se týkají aktuálně platného právního rámce podle německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (FDPA), jakož i celoevropsky platných požadavků základního nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Na tomto místě bychom vás rádi informovali o tom, jaké údaje shromažďujeme, za jakým účelem je shromažďujeme a jak se shromážděnými údaji nakládáme. Protože je to důležité, měli byste věnovat čas pečlivému přečtení prohlášení o ochraně osobních údajů. Vaše údaje v žádném případě nepředáváme třetím stranám mimo skupinu společností, pokud jste nám k tomu nedali výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo příslušných zákonů, včetně plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, nám předání údajů povolují nebo ukládají.

 

1. Odpovědný orgán

Rádi bychom vás podrobně informovali o nakládání s vašimi údaji ve společnosti Kurita Europe GmbH.

Společnost Kurita Europe GmbH, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, Německo, je odpovědná za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů ve smyslu GDPR a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (FDPA).

Pokud si přejete vznést námitku proti shromažďování, zpracování nebo používání vašich údajů společností Kurita Europe GmbH v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, můžete svou námitku zaslat e-mailem, faxem nebo dopisem na následující kontaktní údaje:

Kurita Europe GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 2

68165 Mannheim

Německo

Telefon: +49 621 1218 3000

Fax: +49 621 1218 3600

E-mail: datenschutz[at]kurita-water.com 

Kromě toho můžete kdykoli bezplatně získat informace o námi uložených údajích. Pokud máte jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese datenschutz[na]kurita-water.com. Jsme vám kdykoli k dispozici.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kurita Europe GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 2

68165 Mannheim

a na datenschutz[na]kurita-water.com resp.

 

2. Informační povinnosti podle čl. 13 GDPR

Používání našich webových stránek

Společnost Kurita Europe GmbH automaticky shromažďuje a ukládá do protokolových souborů serveru informace, které nám váš prohlížeč předává. Jedná se o tyto údaje:

 • Typ/verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL odkazu (dříve navštívená stránka)
 • Název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa)
 • Čas požadavku serveru.

Společnost Kurita Europe GmbH nemůže tyto údaje přiřadit konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou kombinovány s jinými zdroji údajů a po statistickém vyhodnocení jsou vymazány.

Používání aplikace Kurita pro chytré telefony a tablety (pouze zařízení se systémem iOS a Android)

Naše aplikace "Kurita" pro chytré telefony je k dispozici v obchodech s aplikacemi, jako je Apple Store a Google Play. Pomocí této aplikace získáte přístup k nástrojům pro převod jednotek a také k odkazům na novinky, informační letáky a události týkající se Kurity. Naše nástroje pro převod jednotek neshromažďují ani nezpracovávají žádné osobní údaje uživatelů. Aplikace neodesílá ani neukládá společnosti Kurita žádné informace o převodech jednotek provedených uživateli. Zprávy a podobné dokumenty, které jsou v rámci aplikace zpřístupněny, nejsou personalizované ani cílené na jednotlivé uživatele.
Aplikace však využívá informace, které mohou v určitých souvislostech představovat osobní údaje, jako jsou informace o zařízení a síti (hardware uživatele, IP adresa, obecná zeměpisná poloha na základě IP, verze operačního systému), aby mohla uživateli v rámci aplikace správně poskytovat a zobrazovat obsah. Tyto informace potřebujeme k poskytování služeb aplikace do vašeho zařízení.
Kromě toho používáme některé z těchto informací (hardware uživatele, IP adresa, obecná zeměpisná poloha na základě IP, verze operačního systému) k identifikaci, opravě a odstranění problémů s výkonem a zabezpečením aplikace, abychom zajistili naše oprávněné zájmy na udržování dobře fungující platformy.
Společnost Kurita přímo neshromažďuje ani nezískává identifikační údaje o uživatelích aplikací z obchodů s aplikacemi. Nepodílíme se na žádných potvrzeních o stažení aplikací ani na jiných sděleních souvisejících s obchody s aplikacemi, která můžete obdržet do e-mailu, taková sdělení zpracovávají obchody s aplikacemi a řídí se jejich příslušnými podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů.
Záznamy v aplikaci obsahují odkazy na naše webové stránky nebo jiné externí zdroje. Aplikace obsahuje jednoduché odkazy na profily společnosti na sociálních sítích (např. Twitter, Facebook, Youtube). Po přístupu mimo aplikaci Kurita se externí platformy (např. webové stránky), na kterých je obsah zobrazen, řídí vlastními platnými zásadami ochrany osobních údajů.
V nastavení upozornění ve smartphonu se můžete rozhodnout, že nebudete dostávat žádná upozornění z aplikace.

Kontakt přes E-MAIL

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich webových stránek, budou osobní údaje rovněž zpracovány a uloženy. Odesláním kontaktního e-mailu souhlasíte se zpracováním vámi zaslaných údajů (včetně e-mailové adresy a jména) pro účely odpovědi na váš dotaz a pro kontaktování společností Kurita Europe GmbH podle čl. 6 I písm. b GDPR. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám a budou vymazány ihned po navázání kontaktu, pokud z toho nevyplývají další účely použití.

Kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, budou osobní údaje rovněž zpracovány a uloženy. Odesláním žádosti o kontaktování souhlasíte se zpracováním vámi zaslaných údajů (včetně e-mailové adresy a jména) za účelem odpovědi na vaši žádost a s tím, že vás společnost Kurita Europe GmbH bude kontaktovat podle čl. 6 I písm. b GDPR. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám a budou vymazány ihned po navázání kontaktu, pokud z toho nevyplývají další účely použití.  

Zpravodaj

Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat pouze pro naše vlastní reklamní účely, a to pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu, budeme vám pravidelně zasílat informace o důležitých novinkách, aktuálních nabídkách, webinářích a pozvánky na akce.

Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu, zašleme vám nejprve potvrzovací odkaz. Kliknutím na tento odkaz budete zařazeni do seznamu pro rozesílání novinek. (Jméno a příjmení jsou nepovinné. Slouží výhradně k osobnímu pozdravu. Můžete zrušit váš souhlas kdykoli bezplatně. Zde můžete buď kliknout na "odhlásit odběr novinek zde" na konci každého e-mailu, nebo nám poslat krátkou zprávu.

Zákaznický portál Kurita Europe

Jako zákazník můžete využít naše uživatelské fórum. Pro zákazníky, kteří se zaregistrovali, zřídíme přístup chráněný heslem, pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Za tímto účelem zpracováváme údaje, které jste uložili pro vytvoření svého zákaznického účtu. Ve svém zákaznickém účtu můžete spravovat nejen své uživatelské údaje, ale také další informace o TDS a MSDS zakoupených výrobků zákazníka a případně o údajích o jejich měření a analýze. Používáním zákaznického účtu se zavazujete zacházet s osobními přístupovými údaji důvěrně a nezpřístupnit je neoprávněným třetím osobám. Za zneužití hesel nemůžeme převzít odpovědnost, pokud za toto zneužití neneseme odpovědnost. Pokud se neodhlásíte, zůstanete automaticky přihlášeni. Tato funkce vám umožňuje využívat část našich služeb, aniž byste se museli pokaždé znovu přihlašovat. Z bezpečnostních důvodů však budete vyzváni k opětovnému zadání hesla, pokud má dojít například ke změně vašich osobních údajů.

Můžete zrušitváš souhlas kdykoli bezplatně, pokud příslušné zákony mimo jiné neumožňují zpracování údajů za účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR nebo existuje zákonná povinnost tyto údaje uchovávat.

Proces podávání žádostí o zaměstnání

Zasláním dokumentů k žádosti o zaměstnání poskytujete společnosti Kurita Europe GmbH své osobní údaje o konkrétní žádosti o zaměstnání za účelem hledání zaměstnání v souladu s čl. 6 I písm. b GDPR. Vaše údaje budou zpracovávány v našich systémech. Během procesu podávání žádosti zpracováváme následující osobní údaje, včetně příjmení, jména, adresy bydliště, e-mailové adresy, telefonních čísel, průvodního dopisu, motivačního dopisu, životopisu, osvědčení, referencí a informací v rámci přijímacího pohovoru. Tyto údaje budou uloženy, vyhodnoceny, zpracovány nebo předány pouze interně v rámci vaší žádosti. Přístup k nim mají pouze zaměstnanci personálního oddělení a osoby s rozhodovací pravomocí příslušných odborných útvarů. Vaše údaje nebudou v žádném případě předávány společnostem nebo osobám mimo společnost Kurita Europe GmbH ani nebudou použity k jiným účelům. Údaje mohou být zpracovávány pro statistické účely (např. výkaznictví). Není možné vyvozovat žádné závěry o jednotlivých osobách. Vaše údaje uchováváme v našem systému pro správu žádostí až do ukončení procesu podávání žádostí, nejdéle však 6 měsíců. Po uplynutí výše uvedené doby budou vaše údaje zcela vymazány. Pokud nastoupíte do zaměstnání ve společnosti Kurita Europe GmbH, budou vaše osobní údaje, případně jejich výpis, přidány do vašeho osobního spisu.

Děti

Není v našem zájmu shromažďovat osobní údaje dětí mladších 16 let. Údaje o dětech neshromažďujeme vědomě ani záměrně. Zpracování osobních údajů dětí je povoleno pouze se souhlasem jejich zákonných zástupců. Pokud se jako rodič nebo zákonný zástupce domníváte, že jsme shromažďovali údaje o vašem dítěti, můžete nás informovat na adrese datenschutz[na]kurita-water.com. Data budou zcela vymazána.

Technická a organizační opatření

Společnost Kurita Europe GmbH používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů, které spravujeme, před manipulací, ztrátou, zničením a před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

Zabezpečený přenos dat

Vaše osobní údaje jsou přenášeny bezpečně pomocí šifrování. To platí pro celé naše webové stránky. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer).

 

3. Soubory cookie

Společnost Kurita Europe GmbH používá soubory cookie ke sledování preferencí návštěvníků a k odpovídající optimalizaci designu svých webových stránek. Použití je založeno na čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Soubory cookie jsou malé soubory, které se ukládají na váš pevný disk. Usnadňují tak navigaci a vysokou míru uživatelské přívětivosti webových stránek. Cookies nám také pomáhají identifikovat obzvláště oblíbené oblasti našich webových stránek. To nám umožňuje přizpůsobit obsah našich internetových stránek konkrétněji vašim potřebám, a tím zlepšit naše služby pro vás. Pomocí souborů cookie lze zjistit, zda váš počítač již s našimi stránkami komunikoval. Identifikován je pouze soubor cookie ve vašem počítači. Osobní údaje, jako jsou výše uvedené údaje, pak mohou být uloženy v souborech cookie, např. pro usnadnění chráněného online přístupu, abyste nemuseli znovu zadávat své uživatelské jméno a heslo.

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá. Ukládání souborů cookie na pevný disk můžete zabránit tak, že v nastavení prohlížeče zvolíte možnost *nepřijímat soubory cookie*. Podrobné informace o tom, jak to funguje, naleznete v pokynech výrobce vašeho prohlížeče. Již nastavené soubory cookie můžete ze svého počítače kdykoli vymazat. Pokud však soubory cookie nepřijmete, může to vést k funkčním omezením našich nabídek.

Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je službou společnosti Google Inc. pro analýzu webových stránek. "("Google"). Použití je založeno na čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek, jako např.

 • Typ/verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • URL odkazu (dříve navštívená stránka),
 • Název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
 • Čas požadavku serveru,

jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Na těchto webových stránkách jsme do služby Google Analytics přidali také kód "anonymizeIP". Ten zaručuje, že vaše IP adresa bude maskována, takže všechny údaje budou shromažďovány anonymně. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternativou k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče na mobilních zařízeních, je možnost zabránit shromažďování dat službou Google Analytics kliknutím na tento odkaz. Soubor cookie pro odhlášení je nastaven tak, aby v budoucnu zabránil shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Soubor cookie opt-out je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a ukládá se ve vašem zařízení. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, musíte soubor cookie opt-out znovu nastavit. Informace o integraci opt-out cookie naleznete na adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable

I nadále používáme službu Google Analytics k vyhodnocování údajů ze souborů cookie pro dvojí kliknutí a AdWords pro statistické účely. Pokud si to nepřejete, můžete to zakázat pomocí Správce předvoleb reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Další informace o ochraně údajů v souvislosti se službou Google Analytics naleznete v nápovědě služby Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

Používání systému Matomo (dříve Piwik)

Tyto webové stránky používají službu Matomo, která je otevřeným zdrojem pro analýzu webových stránek. Matomo používá "cookies". Jedná se o textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a slouží k analýze používání webových stránek. Informace vygenerované soubory cookie týkající se vašeho používání této webové stránky jsou uloženy na našem serveru. Vaše IP adresa je před uložením informací anonymizována. Soubory cookie Matomo zůstávají ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

Soubory cookie společnosti Matomo jsou ukládány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy společnosti Kurita pro účely výkonu webových stránek a reklamy.

Informace generované soubory cookie týkající se vašeho používání těchto webových stránek nejsou předávány třetím stranám. Ukládání souborů cookie můžete zastavit aktivací nastavení v softwaru webového prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že pokud soubory cookie zakážete, nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Pokud s ukládáním a používáním svých údajů nesouhlasíte, můžete je zde deaktivovat. Ve vašem prohlížeči se pak uloží soubor cookie pro odhlášení, který zabrání společnosti Matomo ukládat vaše údaje o používání. Pokud vymažete své soubory cookie, vymaže se tím také soubor cookie pro odmítnutí společnosti Matomo. V takovém případě, když znovu navštívíte naše webové stránky, musíte soubor cookie opt-out znovu aktivovat.

O tom, zda se soubor cookie pro webovou analýzu smí uložit ve vašem systému, rozhodujete vy. Chcete-li tuto funkci povolit, klikněte na následující odkaz, čímž do svého prohlížeče umístíte soubor cookie Piwik opt-out.

Používání webových písem Google

Tyto webové stránky používají externí písma, tzv. Google Fonts. Použití je založeno na čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Fonty Google jsou službou společnosti Google Inc. " ("Google"). Webová písma jsou integrována prostřednictvím volání serveru. Pro serverové volání se obvykle používá server společnosti Google v USA. Tímto způsobem přenášíme na server, které z našich webových stránek jste navštívili. Kromě toho se ukládá také IP adresa prohlížeče Google příslušného koncového zařízení návštěvníka. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici zde: www.google.com/fonts#AboutPlace:about a www.google.com/policies/privacy/

Používání Map Google

Tyto webové stránky používají Mapy Google k zobrazení interaktivních map a k vytváření pokynů. Mapy Google jsou mapovou službou společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Použití je založeno na čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Používáním Map Google mohou být informace o používání této webové stránky včetně vaší IP adresy a (počáteční) adresy zadané ve funkci plánování trasy předány společnosti Google v USA. Když navštívíte webovou stránku na našich webových stránkách, která obsahuje Mapy Google, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah mapy je společností Google přenášen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do webové stránky. Proto nemáme žádný vliv na množství údajů, které společnost Google tímto způsobem shromažďuje. Podle našich znalostí se jedná minimálně o následující údaje:

 • datum a čas návštěvy příslušné webové stránky,
 • Internetová adresa nebo adresa URL volané webové stránky,
 • IP adresa,
 • (Počáteční) adresa zadaná při plánování trasy.

Na další zpracování a použití údajů společností Google nemáme žádný vliv, a proto za ně nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala, zpracovávala nebo používala údaje o vás prostřednictvím našich webových stránek, můžete v nastavení prohlížeče deaktivovat JavaScript. V takovém případě však nebudete moci používat zobrazení mapy.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Google, jakož i vaše práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích společnosti Google o ochraně osobních údajů.

Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google Maps Routenplaner výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

 

4. Zásuvné moduly pro sociální média

Používání tlačítek sociálních médií

Z důvodu ochrany osobních údajů neintegrujeme sociální pluginy přímo do našich webových stránek. Při návštěvě našich stránek se proto do služeb sociálních médií, jako je Twitter nebo YouTube, nepřenášejí žádné údaje. Profilování třetími stranami je tak vyloučeno. Uvedené odkazy jsou malé obrazové soubory s přesměrováním na webové stránky příslušných sociálních sítí. Opustíte naše webové stránky a budete přesměrováni na stránku naší společnosti na příslušné sociální síti.

Odkazy

Pokud na našich webových stránkách používáme externí odkazy, toto prohlášení o ochraně údajů se nevztahuje na webové stránky, na které se přes tyto odkazy dostanete. Nemáme žádný vliv na dodržování předpisů o ochraně osobních údajů třetími stranami. Pokud tedy použijete odkaz a dostanete se na jinou webovou stránku, měli byste vzít na vědomí ustanovení o ochraně údajů, která jsou tam uložena.

 1. Práva dotčené osoby: Právo na informace, opravu, výmaz a blokování, právo na námitku.

V případě odvolání vašeho souhlasu zůstává zpracování údajů založené na vašem souhlasu před odvoláním nedotčeno. Údaje budou uchovávány do doby, než stáhnout váš souhlas. Kromě odvolání máte při splnění příslušných zákonných podmínek následující další práva:

Podle čl. 15 GDPR máte právo obdržet informace o námi uložených osobních údajích. Máte právo podle čl. 16 GDPR na správně nesprávné nebo kompletní údaje, které jsou u nás již uloženy. Máte právo na to, abychom vaše údaje uložili. smazáno, v souladu s čl. 17 GDPR nebo, pokud neexistuje žádná zákonná povinnost uchovávat údaje, právo na to. omezit zpracování vašich údajů v souladu s čl. 18 GDPR. Máte také právo na přenositelnost dat, podle čl. 20 GDPR, tj. na zveřejnění údajů, které jsou o vás uloženy, ve strukturovaném formátu a na právo odvolat se k dozorovému úřadu. Kromě toho můžete využít svého práva na námitka kdykoli bez udání důvodu za podmínek uvedených v čl. 21 odst. 1 GDPR a změnit nebo zcela zrušit písemné prohlášení o souhlasu vydané s účinností do budoucna.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Kurita Europe GmbH. Je vám k dispozici také v případě žádostí o informace, návrhů nebo stížností.

Stav: 28.05.2018