Integritetspolicy

Integritetspolicy och samtycke till Kurita Europe GmbH:s användning av uppgifter

Riktlinjer för uppgiftsskydd

Vi, Kurita Europe GmbH, tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och följer strikt reglerna i dataskyddslagarna. Personuppgifter samlas in på denna webbplats endast i den tekniskt nödvändiga omfattningen. Under inga omständigheter kommer de insamlade uppgifterna att säljas eller överlämnas till tredje part av någon annan anledning. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra leverantörers webbplatser för vilka denna dataskyddsförklaring inte gäller. Vi granskar länkade sidor med oregelbundna intervall för att ta bort länkar till otillåtet innehåll. Om någon länkad webbplats innehåller otillåtet innehåll tar vi dock avstånd från sådant innehåll och förklarar att vi inte är anslutna till innehåll som inte finns direkt på vår egen webbplats.

Vi behandlar dina uppgifter endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), eller om de relevanta lagarna tillåter databehandling eller om vi är juridiskt skyldiga att göra det. Följande information om dataskydd omfattar den för närvarande gällande rättsliga ramen enligt den tyska federala dataskyddslagen (FDPA) samt de i hela Europa gällande kraven i EU:s dataskyddsgrundförordning (GDPR). Vi vill här informera dig om vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte vi samlar in uppgifterna och vad vi gör med de insamlade uppgifterna. Eftersom detta är viktigt bör du ta dig tid att läsa sekretesspolicyn noggrant. Vi kommer under inga omständigheter att lämna dina uppgifter till tredje part utanför företagsgruppen, om du inte har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR eller relevanta lagar, inklusive uppfyllandet av ett avtal i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR, tillåter eller tvingar oss att vidarebefordra uppgifter.

 

1. Ansvarig myndighet

Vi informerar dig gärna i detalj om hur Kurita Europe GmbH hanterar dina uppgifter.

Kurita Europe GmbH, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, Tyskland är ansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter i enlighet med GDPR och Federal Data Protection Act (FDPA).

Om du vill invända mot Kurita Europe GmbH:s insamling, behandling eller användning av dina uppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelserna kan du skicka din invändning per e-post, fax eller brev till följande kontaktuppgifter:

Kurita Europe GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 2

68165 Mannheim

Tyskland

Telefon: +49 621 1218 3000

Fax: +49 621 1218 3600

E-post: datenschutz[at]kurita-water.com 

Dessutom kan du när som helst och kostnadsfritt få information om de uppgifter som vi lagrar. Om du har några kommentarer eller frågor om dataskydd kan du när som helst kontakta oss via e-post på följande adress Dataskydd[vid]kurita-water.com. Vi står till ditt förfogande när som helst.

Dataskyddsombudet

Kurita Europe GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 2

68165 Mannheim

och på Dataskydd[vid]kurita-water.com respektive.

 

2. Informationsplikt enligt artikel. 13 GDPR

Användning av vår webbplats

Kurita Europe GmbH samlar automatiskt in och lagrar i sina serverloggfiler information som din webbläsare skickar till oss. Dessa är:

 • Webbläsartyp/version
 • Operativsystem som används.
 • Referrer URL (den tidigare besökta sidan)
 • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn (IP-adress).
 • Tid för serverbegäran.

Kurita Europe GmbH kan inte tilldela dessa uppgifter till specifika personer. Dessa uppgifter kombineras inte med andra datakällor och raderas efter en statistisk utvärdering.

Användning av Kuritas app för smartphones och surfplattor (endast iOS- och Android-enheter)

Vår smarttelefonapplikation Kurita finns tillgänglig i applikationsbutiker som Apple Store och Google Play Store. Genom att använda applikationen får du tillgång till verktyg för omräkning av enheter samt länkar till Kurita-relaterade nyheter, informationsbroschyrer och evenemang. Våra verktyg för omräkning av enheter samlar inte in eller behandlar någon personlig användarinformation. Applikationen skickar eller lagrar ingen information om enhetskonverteringar som användarna utfört till Kurita. Nyhetsartiklar och liknande dokument som görs tillgängliga i applikationen är inte personliga eller riktade till enskilda användare.
Applikationen använder dock information som i vissa sammanhang kan utgöra personlig information, t.ex. enhets- och nätverksinformation (användarens maskinvara, IP-adress, IP-baserad allmän geografisk plats, operativsystemversion) för att på rätt sätt leverera och visa innehåll till användaren i applikationen. Vi behöver denna information för att leverera appens tjänster till din enhet.
Dessutom använder vi en del av denna information (användarens maskinvara, IP-adress, IP-baserad allmän geografisk plats, operativsystemversion) för att identifiera, lappa, korrigera prestandaproblem och säkerhetsproblem i applikationen, för att skydda våra legitima intressen av att upprätthålla en väl fungerande plattform.
Kurita samlar inte direkt in eller tar emot identifierande information om appanvändare från applikationsbutikerna. Vi är inte inblandade i bekräftelser på nedladdning av appar eller annan kommunikation från applikationsbutiker som du kan få i din e-post, sådan kommunikation hanteras av applikationsbutikerna och regleras av deras respektive användarvillkor och sekretesspolicy.
Inlägg i ansökan innehåller länkar till vår webbplats eller andra externa källor. Appen innehåller enkla länkar till företagets profiler för sociala nätverk (t.ex. Twitter, Facebook, Youtube). När de nås utanför Kurita-appen omfattas externa plattformar (t.ex. webbplatser) där innehåll visas av deras egna tillämpliga sekretesspolicyer.
Du kan välja att avstå från meddelanden från applikationen genom dina meddelandeinställningar i din smartphone.

Kontakt via e-post

Om du kontaktar oss via vår webbplats kommer personuppgifter också att behandlas och lagras. Genom att skicka kontaktmejl samtycker du till att dina överförda uppgifter (inklusive e-postadress och namn) behandlas för att svara på din förfrågan och för att Kurita Europe GmbH ska kunna kontakta dig i enlighet med artikel 2.1 i lagringsdirektivet. 6 I lit. b GDPR. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part och kommer att raderas omedelbart efter att kontakten har tagits, såvida detta inte leder till ytterligare användningsändamål.

Kontakta oss via vårt kontaktformulär

Om du kontaktar oss via kontaktformuläret kommer personuppgifter också att behandlas och lagras. Genom att skicka din begäran om att kontakta oss samtycker du till behandlingen av dina överförda uppgifter (inklusive e-postadress och namn) i syfte att svara på din begäran och för att bli kontaktad av Kurita Europe GmbH i enlighet med Art. 6 I lit. b GDPR. Dessa uppgifter kommer inte att överföras till tredje part och kommer att raderas omedelbart efter att kontakten har tagits, såvida detta inte leder till ytterligare användningsändamål.  

Nyhetsbrev

Vi kommer endast att behandla din e-postadress för våra egna reklamsyften och endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med Art. 6 para. 1 punkt a GDPR. Om du ger oss din e-postadress kommer vi regelbundet att skicka dig information om viktiga innovationer, aktuella erbjudanden, webbseminarier och inbjudningar till evenemang.

Om du ger oss din e-postadress skickar vi först en bekräftelselänk till dig. Klicka på denna länk för att bli upptagen i distributionslistan för nyhetsbrevet. (För- och efternamn är frivilligt. Dessa används endast för personliga hälsningar. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan kostnad. Här kan du antingen klicka på "avregistrera nyhetsbrevet här" i slutet av varje e-postmeddelande eller skicka ett kort meddelande till oss.

Kurita Europe kundportal

Som kund kan du använda vårt användarforum. Vi kommer att skapa lösenordsskyddad åtkomst för kunder som har registrerat sig i enlighet med detta, om du ger oss ditt uttryckliga samtycke till detta, i enlighet med Art. 6 par. 1 punkt a GDPR. För detta behandlar vi de uppgifter som du har lagrat för skapandet av ditt kundkonto. På ditt kundkonto kan du inte bara hantera dina användaruppgifter, utan även ytterligare information om TDS och MSDS för de produkter som kunden har köpt och vid behov om deras mät- och analysdata. Genom att använda kundkontot förbinder du dig att behandla de personliga åtkomstuppgifterna konfidentiellt och att inte göra dem tillgängliga för obehöriga tredje parter. Vi kan inte ta ansvar för missbruk av lösenord, såvida vi inte är ansvariga för missbruket. Om du inte loggar ut kommer du att förbli inloggad automatiskt. Denna funktion gör att du kan använda en del av våra tjänster utan att behöva logga in igen varje gång. Av säkerhetsskäl kommer du dock att uppmanas att ange ditt lösenord igen om du till exempel ska ändra dina personuppgifter.

Du kan återkalladitt samtycke kostnadsfritt när som helst, såvida inte de relevanta lagarna bland annat tillåter databehandling för att uppfylla ett avtal i enlighet med artikel. 6 par. 1 lit. b GDPR eller om det finns en rättslig skyldighet att lagra sådana uppgifter.

Ansökan om arbete

Genom att skicka dina ansökningshandlingar till oss ger du Kurita Europe GmbH dina personuppgifter om en specifik ansökan i syfte att söka jobb i enlighet med Art. 6 I lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer att behandlas i våra system. Under ansökningsprocessen behandlar vi följande personuppgifter, inklusive efternamn, förnamn, hemadress, e-postadress, telefonnummer, följebrev, motivationsbrev, CV, intyg, referenser och information i ansökningsintervjun. Dessa uppgifter kommer endast att lagras, utvärderas, behandlas eller vidarebefordras internt som en del av din ansökan. De är endast tillgängliga för anställda vid personalavdelningen och beslutsfattarna vid respektive specialavdelning. Under inga omständigheter kommer dina uppgifter att vidarebefordras till företag eller personer utanför Kurita Europe GmbH eller användas för andra ändamål. Uppgifterna kan behandlas för statistiska ändamål (t.ex. rapportering). Det är inte möjligt att dra några slutsatser om enskilda personer. Vi lagrar dina uppgifter i vårt system för hantering av ansökningar fram till slutet av ansökningsprocessen, dock inte längre än 6 månader. Efter utgången av ovannämnda period raderas dina uppgifter helt och hållet. Om du börjar arbeta hos Kurita Europe GmbH kommer dina personuppgifter, eller i förekommande fall ett utdrag av dessa, att läggas till i din personalakt.

Barn

Det ligger inte i vårt intresse att samla in personuppgifter från barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet eller avsiktligt in uppgifter om barn. Behandling av personuppgifter om barn är endast tillåten med samtycke från deras vårdnadshavare. Om du som förälder eller vårdnadshavare anser att vi har samlat in uppgifter om ditt barn kan du meddela oss på följande adress Dataskydd[vid]kurita-water.com. Uppgifterna raderas helt och hållet.

Tekniska och organisatoriska åtgärder

Kurita Europe GmbH använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter som vi hanterar mot manipulering, förlust, förstörelse och mot att obehöriga personer får tillgång till dem. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

Säker dataöverföring

Dina personuppgifter överförs säkert genom kryptering. Detta gäller för hela vår webbplats. Vi använder kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer).

 

3. Cookies

Kurita Europe GmbH använder cookies för att spåra besökarnas preferenser och för att optimera utformningen av sina webbplatser i enlighet med detta. Användningen grundar sig på Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f. GDPR. Cookies är små filer som lagras på din hårddisk. Detta underlättar navigeringen och en hög grad av användarvänlighet på en webbplats. Cookies hjälper oss också att identifiera särskilt populära områden på vår webbplats. På så sätt kan vi anpassa innehållet på våra internetsidor mer specifikt till dina behov och därmed förbättra våra tjänster för dig. Cookies kan användas för att avgöra om din dator redan har kommunicerat med våra sidor. Endast kakan på din dator identifieras. Personuppgifter som de ovan nämnda uppgifterna kan sedan lagras i cookies, t.ex. för att underlätta skyddad online-åtkomst, så att du inte behöver skriva in ditt användar-ID och lösenord på nytt.

Naturligtvis kan du också se vår webbplats utan cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan förhindra att cookies lagras på din hårddisk genom att välja *inte acceptera cookies* i din webbläsares inställningar. Se webbläsartillverkarens anvisningar för att ta reda på hur detta fungerar i detalj. Du kan när som helst radera cookies som redan är inställda på din dator. Om du inte accepterar cookies kan det dock leda till funktionella begränsningar av våra erbjudanden.

Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. "("Google"). Användningen grundar sig på Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f. GDPR. Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen är t.ex.

 • Typ/version av webbläsare,
 • det använda operativsystemet,
 • Referrer URL (den tidigare besökta sidan),
 • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn (IP-adress),
 • Tid för serverbegäran,

överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter från Google. Vi har också lagt till koden "anonymizeIP" till Google Analytics på denna webbplats. Detta garanterar att din IP-adress maskeras så att alla uppgifter samlas in anonymt. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att förse webbplatsoperatören med ytterligare tjänster i samband med webbplats- och internetanvändning. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att du i så fall kanske inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats.

Du kan också förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera den plug-in som finns tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Som ett alternativ till webbläsartillägget, särskilt för webbläsare på mobila enheter, kan du också förhindra att Google Analytics samlar in data genom att klicka på den här länken. En opt-out-cookie sätts för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Opt-out-cookien är endast giltig i denna webbläsare och endast för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du raderar cookies i denna webbläsare måste du ställa in opt-out-cookien igen. Information om integreringen av opt-out-cookien finns på följande adress: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable

Vi fortsätter att använda Google Analytics för att utvärdera data från cookies med dubbla klick och AdWords för statistiska ändamål. Om du inte vill att detta ska ske kan du inaktivera det med hjälp av Ads Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Ytterligare information om dataskydd i samband med Google Analytics finns i Google Analytics-hjälpen (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

Användning av Matomo (tidigare Piwik)

Den här webbplatsen använder Matomo, en tjänst för analys av webbplatser med öppen källkod. Matomo använder "cookies". Det är textfiler som sparas på din dator för att analysera hur du använder webbplatsen. Information som genereras av cookies om din användning av denna webbplats sparas på vår server. Din IP-adress görs anonym innan informationen sparas. Matomo-cookies finns kvar på din enhet tills du raderar dem.

Matomo cookies lagras i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Behandlingen är nödvändig för Kuritas legitima intressen för att förbättra webbplatsens prestanda och annonsering.

Information som genereras av cookies om din användning av denna webbplats lämnas inte vidare till tredje part. Du kan förhindra att cookies sparas genom att aktivera en inställning i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut om du inaktiverar cookies.

Om du inte godkänner att dina uppgifter sparas och används kan du avaktivera detta här. En opt-out-cookie kommer då att lagras i din webbläsare för att förhindra att Matomo sparar dina användningsuppgifter. Om du raderar dina cookies raderas även Matomos opt-out-cookie. Om du återbesöker vår webbplats måste du återaktivera opt-out-cookien.

Du bestämmer själv om en webbanalyscookie får lagras på ditt system. Om du vill aktivera den funktionen klickar du på följande länk för att placera Piwiks opt-out-cookie i din webbläsare.

Användning av Google Web Fonts

Den här webbplatsen använder externa typsnitt, så kallade Google Fonts. Användningen grundar sig på Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f. GDPR. Google Fonts är en tjänst från Google Inc. "("Google"). Webbtypsnitten integreras genom ett serveranrop. För serveranropet används vanligtvis en server av Google i USA. På detta sätt överför vi till servern vilka av våra webbplatser du har besökt. Dessutom lagras IP-adressen för Googles webbläsare också av besökarens respektive terminalutrustning. Mer information finns i Googles integritetspolicy. Googles integritetspolicy finns här: www.google.com/fonts#AboutPlace:about och www.google.com/policies/privacy/

Användning av Google Maps

Den här webbplatsen använder Google Maps för att visa interaktiva kartor och skapa vägbeskrivningar. Google Maps är en karttjänst från Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Användningen är baserad på Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f. GDPR. Genom att använda Google Maps kan information om användningen av denna webbplats, inklusive din IP-adress och den (start-)adress som anges i ruttplaneringsfunktionen, överföras till Google i USA. När du besöker en webbplats på vår webbplats som innehåller Google Maps upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Kartinnehållet överförs av Google direkt till din webbläsare och integreras i webbplatsen. Vi har därför inget inflytande över mängden uppgifter som samlas in av Google på detta sätt. Enligt vår kännedom är detta åtminstone följande uppgifter:

 • Datum och tid för besöket på webbplatsen i fråga,
 • Internetadress eller URL för den webbplats som avses,
 • IP-adress,
 • (Start)-adress som anges under ruttplaneringen.

Vi har inget inflytande över Googles fortsatta behandling och användning av uppgifterna och kan därför inte ta något ansvar för detta.

Om du inte vill att Google ska samla in, bearbeta eller använda uppgifter om dig via vår webbplats kan du avaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. I detta fall kan du dock inte använda kartvisningen.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Googles fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Googles information om dataskydd.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att Google Maps Routenplaner behandlar uppgifter om dig på det sätt och i de syften som anges ovan.

 

4. Plugins för sociala medier

Användning av knappar för sociala medier

Av dataskyddsskäl integrerar vi inte sociala plugins direkt på vår webbplats. När du besöker våra sidor överförs därför inga uppgifter till sociala medietjänster som Twitter eller YouTube. Profilering av tredje part är därmed utesluten. De angivna länkarna är små bildfiler med vidarebefordran till webbsidorna för respektive sociala nätverk. Du kommer att lämna vår webbplats och omdirigeras till vår företagssida på respektive socialt nätverk.

Länkar

Om vi använder externa länkar på vår webbplats omfattar denna dataskyddsförklaring inte de webbplatser som nås via dessa länkar. Vi har inget inflytande över att tredje part följer dataskyddsbestämmelserna. Om du använder en länk och kommer till en annan webbsida bör du därför ta del av de dataskyddsbestämmelser som finns lagrade där.

 1. Den berörda personens rättigheter: Information, rättelse, radering och blockering, rätt till invändningar.

Om du återkallar ditt samtycke påverkas inte all databehandling som grundar sig på ditt samtycke före återkallandet. Uppgifterna kommer att lagras tills du återkalla ditt samtycke. Utöver återkallelse har du följande ytterligare rättigheter om respektive rättsliga krav är uppfyllda:

Enligt artikel. 15 GDPR har du rätt att få följande information om de personuppgifter som vi har lagrat. Du har rätt enligt art. 16 GDPR till korrekt eller felaktiga eller fullständig uppgifter som redan finns lagrade hos oss. Du har rätt att få dina uppgifter lagrade av oss utplånad, i enlighet med artikel. 17 GDPR eller, om det inte finns några rättsliga skyldigheter att lagra uppgifter, en rätt att begränsa Behandlingen av dina uppgifter i enlighet med art. 18 GDPR. Du har också rätt att överförbarhet av uppgifter, i enlighet med artikel. 20 GDPR, dvs. att få tillgång till de uppgifter som lagrats om dig i ett strukturerat format och rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet. Dessutom kan du använda dig av din rätt till invändning när som helst, utan att ange några skäl, enligt villkoren i artikel. 21.2. 1 GDPR och ändra eller helt och hållet återkalla Den skriftliga samtyckesförklaringen som utfärdats med verkan för framtiden.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du också kontakta Kurita Europe GmbH:s dataskyddsombud. Han står också till ditt förfogande för förfrågningar om information, förslag eller klagomål.

Status: 28.05.2018