Aktiphos®/Ferrofos®

Aktiphos®/Ferrofos®

Szeroka gama inhibitorów korozji i kamienia firmy Kurita do otwartych układów chłodzenia.

  • Produkty Aktiphos® i Ferrofos®  - tworzą warstwę ochronną i w ten sposób zapobiegają korozji stali, miedzi i stopów miedzi.
  • Aktiphos® i Ferrofos®  zapobiegają tworzeniu się kamienia z soli twardej wody poprzez blokowanie wzrostu kryształów (efekt progowy).
  • Ekologiczne metody: dostępne są metody z użyciem fosforu i bez fosforu, preparaty w pełni organiczne, jak również metody z użyciem substancji biodegradowalnych.
  • Specjalne metody obróbki wody z wyrobisk, układów jednoprzejściowych, wody morskiej lub poddanych recyklingowi ścieków jako wody uzupełniającej.