Kodeks postępowania Grupy Kurita

Wszyscy członkowie kierownictwa i pracownicy Grupy Kurita podzielają sprawiedliwość, przejrzystość, uczciwość, bezpieczeństwo i zgodność jako kodeks etyczny, a Kodeks Postępowania Grupy Kurita został stworzony w celu określenia podstawowych wytycznych dotyczących osądu i postępowania, w jaki sposób wszyscy członkowie kierownictwa i pracownicy Grupy Kurita powinni postępować i jakie zachowania są zabronione. Kodeks został opublikowany na stronie internetowej Spółki. Podstawowym podejściem Grupy Kurita do zgodności z przepisami jest wdrożenie tego kodeksu postępowania poprzez promowanie głębszego zrozumienia kodeksu w organizacji, przegląd wytycznych dotyczących zgodności sformułowanych w każdym oddziale i spółce Grupy oraz promowanie ich świadomości w całej organizacji.

Pobierz Kodeks postępowania