Kompleksowe koncepcje uzdatniania dla zastosowań przemysłowych - Kurita/Ferrosolf®

Zaburzenia w przebiegu pracy mogą mieć katastrofalne skutki, gdy pojedyncze elementy wyposażenia są zanieczyszczone lub uszkodzone. Niezawodne i bezpieczne warunki pracy są niezwykle ważne dla zakładu produkcyjnego, gdzie należy unikać nieplanowanych przestojów i utraty produkcji.

Kurita oferuje szeroką gamę programów chemicznych, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów. Możemy pomóc Ci utrzymać przemysłowe jednostki na optymalnym poziomie, umożliwiając maksymalizację produkcji zgodnie z przepisami bhp i podejmując ekologicznie świadome działania.

Demulgatory:

 • Szeroka gama metod demulgacyjnych usprawniających fazową separację stabilnych zawiesin.
 • Odwodnienie węglowodorowych materiałów wsadowych.

Inhibitory korozji:

 • Aminy neutralizujące do kontroli pH podczas procesów kondensacji.
 • Powłokotwórcze aminy i odtleniacze w celu ochrony powierzchni metalowych urządzeń.
 • Opatentowana Technologia ACF od Kurita zapobiegająca atakowi kwasu (np. HCl, H2S itp.).

Środki przeciwosadowe i przeciwutleniacze:

 • Zapobieganie niepożądanym osadom cząstek soli i koksu.
 • Zahamowanie powstawania polimeru i stabilizacja węglowodorowych materiałów wsadowych.
 • Opatentowana Technologii ACF od Kurita usuwa sole amonowe podczas pracy i zapobiega ich powstawaniu.

Programy czyszczące i odkażające:

 • Technologie przyjazne dla środowiska usuwające bitumen, smołę, ciężkie paliwa i inne lepkie, kleiste smary i ciągliwe materiały.
 • Odgazowanie i usuwanie niebezpiecznych i lotnych gazów (np. benzen, H2S, VOC, LEL) wraz z eliminacją samozapalnych siarczków żelaza.
 • Bardzo efektywne metody czyszczące do wymienników ciepła Packinox i Texas Tower lub klasycznych sieci wymienników ciepła.

Minimalizacja pyłu:

 • Bardzo wydajna i oszczędna metoda minimalizowania pyłu podczas obsługi i składowania materiałów sypkich.
 • Czyszczenie składów, taśmociągów, dróg i innych miejsc, gdzie należy kontrolować emisję pyłów. Środki minimalizujące pył charakteryzują się właściwościami nawilżającymi, utwardzającymi lub pianotwórczymi.

Ten filmik pokazuje wyniki badań laboratoryjnych z różnymi materiałami czyszczonych za pomocą Ferrosolf® : Twoje rozwiązanie dla przyjaznej dla środowiska i efektywnej kontroli pyłu.

Środki usuwające siarkowodór:

 • Łatwo rozpuszczalne w wodzie i oleju, środki usuwające H2S spełniają specyfikacje techniczne produktu oraz wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Środki przeciwpieniące:

 • Zapobiegają powstawaniu piany w procesach destylacji (np. Jednostki z alkiloaminami, opóźnione koksowanie, agregaty próżniowe), w produktach z olejem mineralnym oraz w innych zastosowaniach.

Biocydy paliwa:

 • Łatwo rozpuszczalne w wodzie i oleju, środki usuwające H2S spełniają specyfikacje techniczne produktu oraz wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 • Biocydy dla olejów napędowych, opałowych i innych produktów technicznych eliminują i zapobiegają rozwojowi bakterii i grzybów.
 • Doskonałe właściwości antykorozyjne przeciwko degradacji materiału mikrobiologicznego i tworzeniu osadów ściekowych bez wpływu na wartość AOX.

Specjalne środki:

 • Środki uszczelniające do zalepiania otworów i zatyczki do przewodów wznoszących i drzwi pieca redukujące szkodliwe emisje.
 • Środki powłokowe zwiększające żywotność sprzętu i zmniejszające osadzanie smoły / grafitu.
 • Środki usprawniające spalanie minimalizujące osady z sodu i żużlu oraz korozję wywołaną kwasem siarkowym. Efekt kondycjonowania oleju napędowego redukuje przestoje i konserwacje.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.