Lastabil® & Bekaflex®

Efektywność kosztowa i stabilność procesu w bieleniu włókien - Lastabil® & Bekaflex®.

Nadtlenek wodoru jest najistotniejszym czynnikiem w procesie utleniającego bielenia włókien pierwotnych i poddanych recyklingowi. Ponieważ nadtlenek wodoru łatwo ulega rozkładowi w obecności metali ciężkich i/lub katalazy, enzymu rozkładającego nadtlenek, który występuje w wielu bakteriach, bez kontroli tych niepożądanych reakcji podczas bielenia może dojść do ogromnych strat nadtlenku prowadzących do znacznego wzrostu kosztów i problemów z jakością.

Środki chelatujące, takie jak DTPA, są powszechnie stosowane do kontroli zawartości metali ciężkich w masie papierniczej podczas bielenia. Ze względu na niską biodegradowalność DTPA, jego zastąpienie jest bardzo pożądane.

Nasz Lastabil bez DTPA® Stabilizatory wybielające działają nawet w warunkach alkalicznych. Zarejestrowane korzyści to dobra wydajność kosztowa w równowadze z doskonałą biodegradowalnością.

Bekaflex® Programy obróbki katalazy mają udowodnioną skuteczność w hamowaniu degradacji nadtlenku wodoru indukowanej mikrobiologicznie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji