Metaqua®

Metaqua®

Szeroka gama produktów firmy Kurita do oczyszczania wody pitnej w celu zapobiegania tworzeniu się kamienia i korozji i tym samym zmniejszenia zawartości metali ciężkich w wodzie pitnej.

Nasze produkty z serii Metaqua® spełniają normy jakościowe materiałów określone w normach europejskich, DIN EN 1209 - Krzemian. Spełniają one wymagania w zakresie maksymalnych stężeń określone w przepisach krajowych, np TrinkwVO w Niemczech.

  • Metaqua® - fosforany (orto-, poli-)
  • Metaqua® - krzemian / aktywny krzemian
  • Metaqua® - wodorotlenek sodu
  • Metaqua® - mieszaniny
  • Opatentowana metoda uzdatniania wody pitnej: Integration method

Firma Kurita czerpie korzyści z licznych doświadczeń w stosowaniu inhibitorów mających na celu zmniejszenie wchłaniania metali ciężkich w wodzie pitnej.

For more visualization we encourage you to watch our video.

Metaqua®

Dissolved iron from corrosion of mild steel pipes in water distribution networks leads to the undesired effect known as “brown water”. This video shows how to prevent “brown water” by treatment with Metaqua® 187 L.

Based on our experience and with the help of our experts, we develop tailored solutions to meet your individual requirements. We gladly provide personal advice.