Centrum Technologiczne Kurita Europe

KETC, zlokalizowany w Viersen - Niemcy, jest centrum wiedzy, komunikacji i wymiany z klientami Kurity, aby lepiej identyfikować ich potrzeby i stale rozwijać nowe rozwiązania.