Kurita Europe Technology Center

KETC, som ligger i Viersen i Tyskland, är ett centrum för kunskap, kommunikation och utbyte med Kuritas kunder för att bättre identifiera deras behov och ständigt utveckla nya lösningar.