Polityka prywatności

Polityka prywatności i zgoda na wykorzystanie danych przez Kurita Europe GmbH

Wytyczne dotyczące ochrony danych

My, Kurita Europe GmbH, traktujemy ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie i ściśle przestrzegamy przepisów prawa o ochronie danych. Dane osobowe są gromadzone na tej stronie internetowej tylko w technicznie niezbędnym zakresie. W żadnym wypadku zgromadzone dane nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim z innych powodów. Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych oferentów, do których nie ma zastosowania niniejsze oświadczenie o ochronie danych. W nieregularnych odstępach czasu dokonujemy przeglądu stron powiązanych, aby usunąć linki do wszelkich niedopuszczalnych treści. Jeżeli jednak strony, do których prowadzą linki, zawierają niedozwolone treści, wówczas dystansujemy się od tych treści i oświadczamy, że nie jesteśmy zwolennikami treści, które nie znajdują się bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Przetwarzamy Państwa dane tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na podstawie art. 6 para. 1 lit. a General Data Protection Regulation (GDPR), lub jeśli odpowiednie ustawy zezwalają na przetwarzanie danych lub jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Poniższe informacje dotyczące ochrony danych obejmują aktualnie obowiązujące ramy prawne zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (FDPA), jak również obowiązujące na terenie całej Europy wymogi rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych (GDPR). W tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakie dane zbieramy, w jakim celu zbieramy dane i co robimy z zebranymi danymi. Ponieważ jest to ważne, powinni Państwo poświęcić czas na dokładne przeczytanie oświadczenia o ochronie prywatności. W żadnym wypadku nie będziemy przekazywać Państwa danych osobom trzecim spoza grupy przedsiębiorstw, chyba że udzielą nam Państwo wyraźnej zgody zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a GDPR lub odpowiednich przepisów prawa, w tym w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 para. 1 lit. b GDPR, zezwalają lub zobowiązują nas do przekazania danych.

 

1. Organ odpowiedzialny

Chętnie poinformujemy Państwa szczegółowo o postępowaniu z Państwa danymi w Kurita Europe GmbH.

Kurita Europe GmbH, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, Niemcy jest odpowiedzialna za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w rozumieniu GDPR i federalnej ustawy o ochronie danych (FDPA).

Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu Państwa danych przez Kurita Europe GmbH zgodnie z przepisami o ochronie danych, mogą Państwo przesłać swój sprzeciw pocztą elektroniczną, faksem lub listownie na następujące dane kontaktowe:

Kurita Europe GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 2

68165 Mannheim

Niemcy

Telefon: +49 621 1218 3000

Faks: +49 621 1218 3600

E-mail: datenschutz[at]kurita-water.com 

Ponadto w każdej chwili i bezpłatnie mogą Państwo otrzymać informacje na temat przechowywanych przez nas danych. W przypadku uwag lub pytań dotyczących ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem datenschutz[at]kurita-water.com. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej chwili.

Inspektor ochrony danych

Kurita Europe GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 2

68165 Mannheim

i na datenschutz[at]kurita-water.com odpowiednio.

 

2. Obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 GDPR

Korzystanie z naszej strony internetowej

Kurita Europe GmbH automatycznie zbiera i przechowuje w swoich plikach dziennika serwera informacje, które przekazuje nam Państwa przeglądarka. Są to:

 • Typ/ wersja przeglądarki
 • zastosowany system operacyjny
 • URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona)
 • Nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP)
 • Czas żądania serwera.

Kurita Europe GmbH nie jest w stanie przyporządkować tych danych do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych i są usuwane po przeprowadzeniu analizy statystycznej.

Korzystanie z aplikacji Kurita na smartfony i tablety (tylko urządzenia z systemem iOS i Android)

Nasza aplikacja na smartfony "Kurita" jest dostępna w sklepach z aplikacjami, takich jak Apple Store i Google Play. Korzystając z tej aplikacji, użytkownik uzyskuje dostęp do narzędzi do przeliczania jednostek, a także do linków do związanych z Kuritą wiadomości, ulotek informacyjnych i wydarzeń. Nasze narzędzia do przeliczania jednostek nie gromadzą ani nie przetwarzają żadnych danych osobowych użytkowników. Aplikacja nie wysyła ani nie przechowuje żadnych informacji o przeliczeniach jednostek dokonywanych przez użytkowników do firmy Kurita. Wiadomości i podobne dokumenty udostępniane w ramach aplikacji nie są spersonalizowane ani skierowane do poszczególnych użytkowników.
Aplikacja wykorzystuje jednak informacje, które w pewnych kontekstach mogą stanowić dane osobowe, takie jak informacje o urządzeniu i sieci (sprzęt użytkownika, adres IP, ogólna lokalizacja geograficzna, wersja systemu operacyjnego) w celu prawidłowego dostarczenia i wyświetlenia użytkownikowi treści w ramach aplikacji. Informacje te są nam potrzebne do dostarczenia usług aplikacji na urządzenie użytkownika.
Dodatkowo wykorzystujemy niektóre z tych informacji (sprzęt użytkownika, adres IP, ogólna lokalizacja geograficzna, wersja systemu operacyjnego) w celu identyfikacji, łatania, poprawiania problemów z wydajnością i bezpieczeństwem aplikacji, w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów związanych z utrzymaniem dobrze działającej platformy.
Kurita nie zbiera ani nie otrzymuje bezpośrednio od sklepów z aplikacjami informacji identyfikujących użytkowników aplikacji. Nie jesteśmy zaangażowani w żadne potwierdzenia pobrania aplikacji ani inne komunikaty związane ze sklepami z aplikacjami, które użytkownik może otrzymać w wiadomości e-mail; takie komunikaty są obsługiwane przez sklepy z aplikacjami i podlegają ich warunkom świadczenia usług oraz polityce prywatności.
Wpisy w aplikacji zawierają linki do naszej strony internetowej, lub innych źródeł zewnętrznych. Aplikacja zawiera proste linki do profili społecznościowych firmy (np. Twitter, Facebook, Youtube). Po uzyskaniu dostępu poza aplikacją Kurita, zewnętrzne platformy (np. strony internetowe), na których wyświetlane są treści, podlegają własnym, obowiązującym politykom prywatności.
Użytkownik może zrezygnować z wszelkich powiadomień z aplikacji poprzez ustawienia powiadomień w smartfonie.

Kontakt przez E-MAIL

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, dane osobowe będą również przetwarzane i przechowywane. Wysyłając e-mail kontaktowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przekazanych danych (w tym adresu e-mail i nazwiska) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz w celu kontaktu przez Kurita Europe GmbH zgodnie z art. 6 I lit. b GDPR. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim i zostaną usunięte natychmiast po nawiązaniu kontaktu, o ile nie spowoduje to dalszych celów wykorzystania.

Skontaktuj się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe będą również przetwarzane i przechowywane. Wysyłając prośbę o kontakt z nami, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przekazanych danych (w tym adresu e-mail i nazwiska) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę i skontaktowania się z Kurita Europe GmbH zgodnie z art. 6 I lit. b GDPR. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim i zostaną usunięte natychmiast po nawiązaniu kontaktu, o ile nie spowoduje to dalszych celów wykorzystania.  

Newsletter

Twój adres e-mail będziemy przetwarzać wyłącznie dla naszych własnych celów reklamowych i tylko wtedy, gdy udzielisz nam na to wyraźnej zgody w rozumieniu Art. 6 par. 1 pkt a GDPR. Jeśli udostępnią nam Państwo swój adres e-mail, będziemy regularnie przesyłać Państwu informacje o ważnych innowacjach, aktualnych ofertach, webinariach i zaproszeniach na wydarzenia.

Jeśli podasz nam swój adres e-mail, wyślemy Ci najpierw link potwierdzający. Proszę kliknąć na ten link, aby zostać dodanym do listy dystrybucyjnej newslettera. (Imię i nazwisko są opcjonalne. Służy to wyłącznie do osobistego pozdrowienia. Możesz odwołać swoją zgodę w każdej chwili bezpłatnie. Tutaj możesz kliknąć na "unsubscribe newsletter here" na końcu każdego e-maila lub wysłać nam krótką wiadomość.

Portal klienta Kurita Europe

Jako klient możesz korzystać z naszego forum użytkowników. Dla klientów, którzy się odpowiednio zarejestrowali, ustanowimy dostęp chroniony hasłem, jeśli udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody w rozumieniu Art. 6 par. 1 pkt a GDPR. W tym celu przetwarzamy dane zapisane przez Ciebie w celu utworzenia Twojego konta klienta. Na koncie klienta można zarządzać nie tylko danymi użytkownika, ale także dodatkowymi informacjami dotyczącymi TDS i MSDS produktów zakupionych przez klienta oraz w razie potrzeby ich danymi pomiarowymi i analitycznymi. Korzystając z konta klienta, zobowiązują się Państwo do poufnego traktowania osobistych danych dostępowych i nieudostępniania ich nieuprawnionym osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie haseł, chyba że to my ponosimy odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie. Jeśli nie wylogujesz się, pozostaniesz automatycznie zalogowany. Funkcja ta pozwala na korzystanie z części naszych usług bez konieczności każdorazowego ponownego logowania. Ze względów bezpieczeństwa będziesz jednak proszony o ponowne podanie hasła, jeśli np. Twoje dane osobowe mają zostać zmienione.

Możesz odwołaćPaństwa zgodę nieodpłatnie w każdym czasie, chyba że odpowiednie przepisy prawa m.in. zezwalają na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR lub istnieje prawny obowiązek przechowywania takich danych.

Proces ubiegania się o pracę

Przesyłając nam swoje dokumenty aplikacyjne, przekazują Państwo Kurita Europe GmbH swoje dane osobowe dotyczące konkretnej aplikacji w celu poszukiwania pracy zgodnie z art. 6 I lit. b GDPR. Państwa dane będą przetwarzane w naszych systemach. Podczas procesu aplikacji przetwarzamy następujące dane osobowe, w tym nazwisko, imię, adres domowy, adres e-mail, numery telefonów, list motywacyjny, CV, certyfikaty, referencje i informacje w rozmowie aplikacyjnej. Dane te będą przechowywane, oceniane, przetwarzane lub przekazywane wewnętrznie wyłącznie w ramach Państwa aplikacji. Dostęp do nich mają jedynie pracownicy działu kadr oraz osoby decyzyjne w poszczególnych działach specjalistycznych. W żadnym wypadku Państwa dane nie będą przekazywane firmom lub osobom spoza Kurita Europe GmbH ani wykorzystywane do innych celów. Dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych (np. raportowanie). Nie jest możliwe wyciąganie wniosków na temat poszczególnych osób. Przechowujemy Państwa dane w naszym systemie zarządzania aplikacjami do momentu zakończenia procesu aplikacji, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy. Po upływie wyżej wymienionego okresu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte. W przypadku rozpoczęcia pracy w Kurita Europe GmbH Państwa dane osobowe lub ewentualnie ich fragment zostaną dołączone do Państwa akt osobowych.

Dzieci

Gromadzenie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia nie leży w naszym interesie. Nie zbieramy świadomie ani celowo danych o dzieciach. Przetwarzanie danych osobowych dzieci jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych. Jeżeli uważasz, że jako rodzic lub opiekun prawny zgromadziliśmy informacje o Twoim dziecku, możesz nas o tym powiadomić na adres datenschutz[at]kurita-water.com. Dane zostaną całkowicie usunięte.

Środki techniczne i organizacyjne

Kurita Europe GmbH stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony zarządzanych przez nas Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Bezpieczna transmisja danych

Państwa dane osobowe są przesyłane w sposób bezpieczny poprzez szyfrowanie. Dotyczy to całej naszej strony internetowej. Korzystamy z systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer).

 

3. Cookies

Kurita Europe GmbH używa plików cookie do śledzenia preferencji odwiedzających i do odpowiedniej optymalizacji wyglądu swoich stron internetowych. Wykorzystanie to odbywa się na podstawie Art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. f. GDPR. Cookies to małe pliki, które są przechowywane na dysku twardym. Ułatwia to nawigację i wysoki stopień przyjazności dla użytkownika strony internetowej. Pliki cookie pomagają nam również w identyfikacji szczególnie popularnych obszarów naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy lepiej dopasować treść naszych stron internetowych do Państwa potrzeb i tym samym poprawić jakość naszych usług dla Państwa. Za pomocą plików cookie można ustalić, czy Państwa komputer komunikował się już z naszymi stronami. Identyfikowany jest tylko plik cookie na Państwa komputerze. Dane osobowe, takie jak powyższe dane, mogą być następnie zapisywane w plikach cookie, np. w celu ułatwienia chronionego dostępu online, aby nie musieli Państwo ponownie wpisywać swojego identyfikatora użytkownika i hasła.

Oczywiście można również przeglądać naszą stronę bez plików cookies. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie na dysku twardym, wybierając w ustawieniach przeglądarki opcję *nie akceptuj plików cookie*. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji producenta przeglądarki. W każdej chwili można usunąć pliki cookie już ustawione na komputerze. Jeśli jednak nie akceptują Państwo plików cookie, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych naszych ofert.

Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. "("Google"). Wykorzystanie to odbywa się na podstawie art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. f. GDPR. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc stronie internetowej w analizie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak np.

 • Typ/wersja przeglądarki,
 • zastosowany system operacyjny,
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • Nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP),
 • Czas żądania serwera,

są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Ponadto na tej stronie dodaliśmy do Google Analytics kod "anonymizeIP". Gwarantuje to, że Państwa adres IP jest maskowany, dzięki czemu wszystkie dane są zbierane anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia na rzecz operatora strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link. Plik cookie opt-out jest ustawiony, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie opt-out. Informacje na temat integracji pliku cookie opt-out można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable

Nadal używamy Google Analytics do oceny danych z plików cookie z podwójnym kliknięciem i AdWords w celach statystycznych. Jeśli nie chcesz, aby tak się działo, możesz wyłączyć to za pomocą Menedżera preferencji Ads (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

Korzystanie z Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona korzysta z Matomo, usługi analizy stron internetowych typu open source. Matomo używa "ciasteczek". Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze w celu analizy korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej strony są zapisywane na naszym serwerze. Twój adres IP jest anonimowy przed zapisaniem informacji. Pliki cookie Matomo pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia.

Pliki cookie Matomo są przechowywane w zgodnie z art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Przetwarzanie jest konieczne dla uzasadnionych interesów realizowanych przez Kurita w celu zapewnienia wydajności strony internetowej i reklamy.

Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej strony nie są przekazywane osobom trzecim. Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookie, aktywując odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku wyłączenia cookies nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie i wykorzystywanie Twoich danych, możesz to tutaj dezaktywować. Plik cookie opt-out zostanie zapisany w Twojej przeglądarce, aby uniemożliwić Matomo zapisywanie Twoich danych użytkowych. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, usunie to również plik cookie opt-out Matomo. W takim przypadku, jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, musisz ponownie aktywować opt-out cookie.

To Państwo decydują, czy w Państwa systemie może zostać zapisany plik cookie do analizy stron internetowych. Aby włączyć tę funkcję należy kliknąć na poniższy link, aby umieścić w swojej przeglądarce plik cookie opt-out Piwik.

Korzystanie z Google Web Fonts

Ta strona używa zewnętrznych czcionek, tzw. Google Fonts. Korzystanie z nich odbywa się na podstawie Art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. f. GDPR. Google Fonts jest usługą firmy Google Inc. "("Google"). Czcionki internetowe są zintegrowane poprzez wywołanie serwera. Do połączenia z serwerem z reguły wykorzystywany jest serwer firmy Google w USA. W ten sposób przekazujemy do serwera, które z naszych stron internetowych zostały odwiedzone. Ponadto adres IP przeglądarki Google jest również zapisywany przez odpowiednie urządzenie końcowe odwiedzającego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google. Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: www.google.com/fonts#AboutPlace:about oraz www.google.com/policies/privacy/

Korzystanie z Google Maps

Ta strona internetowa wykorzystuje Mapy Google do wyświetlania interaktywnych map i tworzenia wskazówek. Google Maps to usługa mapowa firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Wykorzystanie odbywa się na podstawie Art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. f. GDPR. Poprzez korzystanie z Google Maps informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, w tym Państwa adres IP i adres (startowy) wprowadzony w funkcji planowania trasy, mogą być przekazywane do Google w USA. Gdy odwiedzają Państwo stronę internetową naszej witryny, która zawiera Mapy Google, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest przekazywana przez Google bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na ilość danych zbieranych przez Google w ten sposób. Zgodnie z naszą wiedzą są to co najmniej następujące dane:

 • datę i godzinę wizyty na danej stronie internetowej,
 • Adres internetowy lub URL wywoływanej strony internetowej,
 • Adres IP,
 • (Start) adres wprowadzony podczas planowania trasy.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google i dlatego nie możemy ponosić za to odpowiedzialności.

Jeśli nie chcesz, aby Google zbierał, przetwarzał lub wykorzystywał dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz dezaktywować JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W tym przypadku nie można jednak korzystać z wyświetlania mapy.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się w informacji o ochronie danych osobowych Google.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google Maps Routenplaner w sposób i w celach określonych powyżej.

 

4. Wtyczki mediów społecznościowych

Korzystanie z przycisków mediów społecznościowych

Ze względu na ochronę danych nie integrujemy wtyczek społecznościowych bezpośrednio z naszą stroną internetową. Podczas odwiedzania naszych stron nie są więc przekazywane żadne dane do serwisów społecznościowych, takich jak Twitter czy YouTube. Profilowanie przez osoby trzecie jest tym samym wykluczone. Podane linki to małe pliki graficzne z przekierowaniem na strony internetowe odpowiednich serwisów społecznościowych. Opuszczają Państwo naszą stronę internetową i zostają przekierowani na naszą stronę firmową w danym serwisie społecznościowym.

Linki

Jeżeli na naszej stronie internetowej używamy linków zewnętrznych, to niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie obejmuje stron internetowych, do których można dotrzeć za pośrednictwem tych linków. Nie mamy wpływu na przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez osoby trzecie. Dlatego też, jeśli skorzystają Państwo z linku i znajdą się na innej stronie internetowej, należy zwrócić uwagę na zapisane tam przepisy dotyczące ochrony danych.

 1. Prawa osoby zainteresowanej: Informacja, sprostowanie, usunięcie i zablokowanie, prawo do sprzeciwu

W przypadku wycofania zgody, wszelkie przetwarzanie danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem pozostaje bez zmian. Dane będą przechowywane do czasu wycofać Państwa zgoda. Oprócz odstąpienia od umowy przysługują Państwu następujące dalsze prawa, jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi prawne:

Zgodnie z Art. 15 GDPR mają Państwo prawo do otrzymania informacje o przechowywanych przez nas danych osobowych. Mają Państwo prawo na podstawie art. 16 GDPR do prawidłowe błędny lub kompletny dane już przechowywane u nas. Mają Państwo prawo do tego, aby Państwa dane były przechowywane przez nas usunięty, zgodnie z Art. 17 GDPR lub, jeśli nie ma prawnych zobowiązań do zatrzymania danych, prawo do ograniczyć przetwarzanie Twoich danych, zgodnie z Art. 18 GDPR. Mają Państwo również prawo do. możliwość przenoszenia danych, na podstawie art. 20 GDPR, tj. do publikacji danych przechowywanych na Państwa temat w ustrukturyzowanym formacie oraz prawa do odwołania się do organu nadzorczego. Ponadto mogą Państwo skorzystać z prawa do. sprzeciw w każdym czasie, bez podania przyczyn, na warunkach określonych w art. 21 para. 1 GDPR i zmienić lub całkowicie odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody wydane w formie pisemnej ze skutkiem na przyszłość.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Kurita Europe GmbH. Jest on również do Państwa dyspozycji w przypadku wniosków o udzielenie informacji, sugestii lub skarg.

Stan: 28.05.2018 r.