Effektiva behandlingsprogram genom att mäta biofilm och beläggningar online med HydroBio® Technology

Biofouling är en organisk film bestående av levande (och döda) mikroorganismer inbäddade i en polymermatris kallad EPS (= extracellulär polymer substans). Biofouling uppstår oftast när matarvattnet är yt- eller spillvatten.

Vid otillräcklig behandling av vattensystem utvecklas biofilm och beläggningar. Biofilm orsakar mikrobiologiskt påverkad korrosion (MIC) och är ett skydd för patogena bakterier som Legionella. Biofilm och beläggning fungerar även som en värmeisolering på rörens inre väggar och i anläggningsutrustningen, vilket leder till minskad värmeöverföring och därmed stora energiförluster.

HydroBio® erbjuder industristandard för biofilm. och beläggningskontroll, detta för att övervaka de aktiva substanserna och de viktigaste indikatorerna (KPI) för att säkerställa att den förväntade behandlingseffekten uppnås.

 • HydroBio® Testkit: Snabb och enkel mätning av biofilm
 • HydroBio® Advance: Robust online mätning av biofilm
 • HydroBio® ASC: Ny monitor för mätning av biofilm och beläggningar

HydroBio® Test Kit: För enkel och snabb bestämning av mängden biofilm

HydroBio®  Test Kit möjliggör bättre kontroll av mikrobiologisk tillväxt i vattensystem. t.ex. i kylvattensystem, processvatten (livsmedels- och dryckesindustrin, pappersindustrin) och i membranfiltreringsprocesser. En biofilm består av en blandning av beläggning (polysackarider) och av levande eller döda mikroorganismer. Bakterier som Legionella bosätter sig ofta i biofilmer. På grund av biofilmer kan värmeöverföring minska och mikrobiell påverkad korrosion kan uppstå. HydroBio® Test kit möjliggör bestämning av biofilmer i vattensystem. Således kan du anpassa biocidbehandlingen och bättre kontrollera mikrobiologiska risker.

HydroBio® Advance: Robust online mätning av biofilm och övervakningsmetod i alla vattensystem

För att uppnå ett rent system är effektiv biofilmövervakning en nyckelparameter, för detta kan vi erbjuda: HydroBio® Advance.

Utrustningen måste vara robust, pålitlig och enkel att installera oavsett vilket system. HydroBio® Advance uppnår detta i kombination med att sensorn installeras i en rördesign.

Det bästa valet för övervakning av biofilm i era industrisystem:

 • Resultat i realtid
 • Kontinuerlig och pålitlig mätning
 • Enkel tolkning av resultat
 • Proaktiv beslutsfattande
 • Användande rätt mängd produkt vid rätt tidpunkt
 • Robust och lätt att hantera

För mer information: HydroBio® Advance.

HydroBio® ASC: En ny och innovativ metod för att mäta biofilm och beläggning i vattensystem online

HydroBio® ASC är det nya övervakningssystemet för mätning av biofilm och beläggningar i kylvatten. Det har samma princip som HydroBio® Advance, men kan också simulera en värmeväxlares yta och på så sätt övervaka/mäta ett av de största problemen orsakad av beläggningar, nämligen minskad värmeöverföring.


HydroBio® ASC är det perfekta systemet för fullständig kontroll och övervakning av ditt system.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för dina vattensystem. Fördelarna med HydroBio® ASC är många, bl.a:

 • Övervakning av behandlingen i realtid
 • Övervakning av beläggningar online
 • Optimering av kemisk behandling
 • Kostnadsbesparing genom att undvika överdosering
 • Smidigare drift av anläggningen

Mer information om vår utrustning: utrustning och teknik.

Vi står gärna till er tjänst