När det finns vatten, finns
Kurita där.

Branscher som betjänas

Skräddarsydda branschlösningar

Oavsett de individuella skillnaderna mellan olika branscher står de alla inför en liknande utmaning: att öka effektiviteten.

Kurita kan spela en avgörande roll för att uppnå detta viktiga affärsmål. Vår teknik och vårt kunnande bidrar till att sänka dina driftskostnader, öka din anläggnings tillgänglighet och optimera säkerheten för dina anställda och dina anläggningar. Dessutom stöder vi dig aktivt med expertrådgivning samt individuella koncept och kompetent service för vatten- och processbehandling av din anläggning.

Fordonsindustrin

Avsaltning

Distributörer

Processen för etanol

Livsmedel, drycker och läkemedel

Allmän tillverkning

Jordvärme

Papper

Energiproduktion

Raffinaderi och petrokemi

Stål- och koksindustrin

Ingenjörsvetenskap

CSV-innovationer

Skapa delat värde för ett hållbart samhälle

Vi skapar delat värde (CSV) med företag och samhällen genom att förstå våra kunders och samhällets gemensamma utmaningar och mål när det gäller vattenbesparingar, energibesparingar och minskning av avfall.

Tillämpningar

Så individuellt som dina behov

Varje anläggning och varje process är annorlunda. Därför är våra lösningar skräddarsydda efter dina krav och specifikt utvecklade för olika industriområden och tillämpningar. Följaktligen erbjuder de mycket mer än ren behandling med kemikalier - vårt breda utbud av tjänster vägleder dig till optimala lösningar för en effektiv och tillförlitlig driftsprocess.

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.