Pappersspecialprodukter

Pyrex®-Flamskydd

Våra halogenfria flamskyddsmedel är ett viktigt element för tillverkning av brandfarligt papper och icke-vävt material som används i konstruktioner, förpackningar eller elektronik.

Finns i både flytande och kristallform.

Syncol® – Flying-splice lim

Unikt spraybart lim för tambour-byte vid höghastighets offline-coating- eller kalandreringsprocesser. Tillförlitlig även vid höga fyllningsnivåer. Inga rester - lätt defibrerbart.

Bekaperg® – Halogenfritt medel för återvinning

Bekaperg® appliceras för att återvinna papper innehållande våtstärkningsharts. Mycket effektiva alkaliska eller oxidativa produkter finns tillgängliga som bidrar till energibesparingar och eliminerar AOX-utsläpp.

Calgon® och Polyron® – Vävnadstillsatser

Medium och högmolekylära polyfosfater för Yankee-cylinderapplikationer. Fördelar:

  • Enastående hårdhetsstabilisering
  • Förlängd livslängd på ”doctor blade”
  • Uniform vidhäftningsförmåga
  • Ökad mjukhet och volym

Vi står gärna till er tjänst