Contraspum®

Contraspum® ile özel köpük kesici çözümleri

Belirli uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayan ve BfR (Bundesinstitut für Risikoanalyse) ve FDA gerekliliklerini karşılayan, hem önleyici hem de iyileştirici olarak düşük KOİ katkısına sahip gelişmiş silikon bazlı ve silikonsuz köpük kesiciler portföyü sunuyoruz. Kurita, su, atık su ve kağıt prosesleri için geniş bir köpük giderici yelpazesi sunmaktadır:
  • Hızlı köpük yıkımı
  • Köpük önleme
  • Havalandırma.

Kurita ayrıca optimum tesis işletimi için Gilumat köpük kontrolü, köpük önleyici dozajın otomatikleştirilmesi için ölçüm probu sunmaktadır. Gilumat köpük kontrolü sağlar:
  • Köpük kesici dozajının otomatize edilmesi
  • Ürün optimizasyonu
  • Tesis işletim kapasitesinin artırılması
  • İnsan gücünün azaltılması

Köpük kontrolü ve Havasızlaştırma için çözümler sağlayan eksiksiz konseptler - Contraspum®

Contraspum® En düşük hava içeriği, bozulmamış tabaka oluşumu, ıslak uçta ve yüzeyde düzgün çalışma sağlar.

Sunduğumuz ürünler, stok sistemlerinde köpük ve hava kontrolü için su bazlı emülsiyonlar ve konsantre köpük kesiciler, ıslak uç ve ayrıca boyutlandırma ve kaplama uygulamaları içerir.

Tüm ürünler kirletici değildir, APEO ve mineral yağlar içermez ve FDA ve BfR standartlarına uygundur.

Biz size hizmet ediyoruz