Kurita Grup Davranış Kuralları

Tüm Kurita Grubu yetkilileri ve çalışanları Etik Kurallar olarak adillik, şeffaflık, dürüstlük, güvenlik ve uyumluluğu paylaşır ve Kurita Grubu Davranış Kuralları, tüm Kurita Grubu yetkilileri ve çalışanlarının nasıl davranmaları gerektiği ve hangi davranışların yasak olduğu konusunda temel yargı ve davranış kurallarını belirlemek için oluşturulmuştur. Kurallar Şirket web sitesinde açıklanmıştır. Kurita Grubunun uyum konusundaki temel yaklaşımı, bu davranış kurallarının kurum içinde daha iyi anlaşılmasını teşvik ederek, her bir bölüm ve Grup şirketinde formüle edilen uyum kurallarını gözden geçirerek ve kurum genelinde farkındalığı teşvik ederek bu kuralları uygulamaktır.

Davranış Kurallarını İndirin