Birleşik Krallık Vergi Stratejisi

Birleşik Krallık Vergi Stratejisi

5 Temel Değerimiz (Adillik, Şeffaflık, Dürüstlük, Güvenlik ve Uyumluluk) kararlarımızın ve eylemlerimizin temelini oluştururken, Kurita Grubu Davranış Kuralları yasa ve yönetmeliklere uygunluk ve sosyal etiğe dayalı belirli doğru eylemleri gerçekleştirmek için nelere uymamız gerektiğini gösterir. Bu vesileyle vergi şeffaflığımızı güvence altına alıyoruz.


Aşağıdaki belge, yayın tarihinden askıya alınana kadar şirketin Birleşik Krallık'taki stratejisini ve yaklaşımını ortaya koymaktadır. Kurita UK Ltd. olarak, 31 Mart 2024'te sona eren yıl için FA2016'nın 19. Çizelgesinin 16(2) Paragrafı kapsamındaki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için bu beyanı yayınlıyoruz ve gerekli ve zamanında ayarlamalar için gözden geçireceğiz.

Yayın Tarihi: 25-MAR- 2024

Risk Yönetimi

Kurita Grup'un İngiltere'deki faaliyetlerine ilişkin politikası, ilgili tüm kanunlara, kurallara, düzenlemelere, raporlama ve açıklama gerekliliklerine uymak ve Grup'un vergi yükümlülüğü bulunan tüm vergi makamlarına doğru miktarda vergiyi zamanında ödemektir.


Vergi yasasının uygulanması veya yorumlanması konusunda belirsizlik olduğu durumlarda, karar verme sürecini desteklemek için üçüncü taraf danışmanlardan gerçekleri, riskleri ve sonuçları kanıtlayan uygun yazılı tavsiye alınabilir.

Kabul Etmeye Hazır Olunan Risk Seviyesi

Kurita Group düşük riskli bir vergi stratejisi benimsemekte ve Birleşik Krallık vergi yasasının hem lafzını hem de ruhunu karşıladığından emin olmak için tüm önemli işlemlerin vergi etkilerini dikkatle değerlendirmektedir.

Vergi Planlamasına Yaklaşım

Kurita Grup'un vergi düzenlemeleri ticari iş ve ekonomik faaliyetlerine dayanmaktadır. Kurita Grup, İngiltere'deki ve diğer ülkelerdeki faaliyetlerini izler ve gözden geçirir ve vergi kurallarına ve düzenlemelerine uyumlu olmak için gerektiğinde vergi düzenlemelerini yeniden düzenler.

HMRC'ye Yönelik Yaklaşım

Hükümet ve HMRC ile yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye çalışıyoruz. Anlaşmazlıkları çözmek ve erken anlaşma ve kesinlik sağlamak için mümkün olan her yerde işbirliği içinde çalışıyoruz.