Stål- och koksindustrin
De många produktionsanläggningarna inom stålindustrin, t.ex. masugnen, konverteraren, stränggjuteriet, varm- och kallvalsverk och koksverket, kräver enorma mängder vatten för kylkretsarna och för gasrening. Under de senaste åren har majoriteten av stålverken lyckats minska färskvattenförbrukningen per ton stål avsevärt genom vattenåtervinning och processoptimering. De höga vattenkvalitetsnormer som krävs för vattenkretsarna och bestämmelserna för avloppsvatten är dock oförändrade, vilket leder till en ökad efterfrågan på professionell vattenbehandling.

Kurita känner till hela stålproduktionsprocessen från råjärn till färdig produkt. Med behandlingskoncept som är särskilt utvecklade för att hantera stål- och metallindustrins krav kan vi effektivt hantera typiska branschproblem som korrosion, biofouling, skalbildning och igensättning av sprutmunstycken.

Cetamine®- (låg P)

Kuritas omfattande Cetamine®-teknik ger ett utmärkt skydd mot korrosion i pannsystem. Cetamine består av filmbildande ämnen och skapar en hydrofob skyddande film som fungerar som en barriär mellan vatten

Läs mer "

Corrsave®

Corrsave® Corrsave® 100 - Nyutvecklad korrosionsinhibitor från Kurita. Kurita har i sitt ständiga engagemang för hållbara behandlingar utvecklat Corrsave® 100, en innovativ ny molekyl.

Läs mer "

Dilurit® BC S-System

Dilurit® BC S-SystemIntelligent biocidteknik för att skydda dina vattensystem mot biologisk kontaminering Mikrobiologi, biofilm, Legionella, Pseudomonas är källor till flera problem i vattensystem

Läs mer "

Dropwise

Kurita Dropwise Technology förbättrar produktiviteten och ökar värmeöverföringseffektiviteten i industriella system och värmeväxlare. Produkten doseras kontinuerligt i ångledningen.

Läs mer "

Dammbekämpning

DammbindningExceptionella behandlingskoncept för förebyggande av dammförluster Dammbindningslösningar minskar hälso- och säkerhetsproblem Luftburna föroreningar förekommer som aerosoler eller som gaser

Läs mer "

HydroBio® Advance

HydroBio® Advance HydroBio® Advance - Online-metod för att bestämma och övervaka biofilm i alla vattensystem. Nu tillgänglig med nya funktioner som automatisk flödeskompensation.

Läs mer "

Kurifast

KuriFastSnabbtest för legionella med hög noggrannhet Ett banbrytande sätt att testa legionella Legionärssjuka orsakas främst av Legionella pneumophila, som står för cirka 97% av de rapporterade fallen.

Läs mer "

Kuriverter® IK

Kuriverter® IK Biofilmkontrollmedel för membransystem. Biofouling är en av de mest kritiska frågorna som omvänd osmos (RO) system står inför, särskilt i en

Läs mer "

Min Kurita-portal (MKP)

My Kurita Portal (MKP) My Kurita Portal är en innovativ, säker och privat plattform för kontinuerlig och direkt kommunikation med våra kunder. Det finns 2,5

Läs mer "

S.sensing® LeG

S.sensing® LeGAirborne Legionella Monitoring System för tidig varning av legionellahot Källa från Annual Epidemiological Report for 2020 från Europeiska centrumet för förebyggande av sjukdomar

Läs mer "

S.sensingTM MX

S.sensingTM MX S.sensingTM MX - Kuritas modulära multiparameterplattform för övervakning av kylvatten. S.sensingTM MX är ett nytt, modulärt analyssystem som är särskilt utformat för industriellt kylvatten.

Läs mer "