Pappersindustrin

Pappersindustrin

Pappersindustrin är i en geografisk och strukturell övergång. Industrin styrs av hårdare rättsliga, ekonomiska och ekologiska krav som kräver en hög innovationsnivå.

Som en ledande global leverantör för vatten och energiintensiva industrier har Kurita ett starkt engagemang för pappersindustrin. Vi har erkänt hög kompetens inom att försörja och tillämpa ”benchmarking”-produkter och tekniker som stöder pappersindustrin för att kunna utveckla innovativa produkter, optimera processer och minska kostnader, energiförbrukning, vatten och avfall.