SSK-teknik
Kombinerad teknik för luftning och biocider

SSK System - Kuritas luftningsteknik

Förekomsten av många bakterier i systemet innebär att syre förbrukas, att oxidationsreduktionspotentialen uppvisar ett negativt värde och att hela systemet är anaerobt. Traditionellt bildas ett slemlager i den stillastående delen, men med Kuritas teknik försvinner den stillastående delen. Kombinationen av Kuritas patenterade Biokontroll behandling, luftningsteknik och S.sensingTM som övervakningssystem, leder till att det inte finns något slemskikt, vilket ökar hela systemets effektivitet. Genom att använda luftning med biocid verkar biociden effektivt. 

Kuritas SSK-system - Fördelarna omfattar:

 • Minskning av COD i avloppsvatten
 • Besparingar i vattenförbrukning
 • Luktbildning under kontroll
 • Ökat utbyte av produkten
 • Minskning av kemiska tillsatser
 • Minskad stigning i insättning och bromsar för ark
 • Produktvideo

  Vi är till nytta för dig

  Dina besparingar med Cetamine®

  Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

  Dina besparingar med S.sensing® CS

  Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

  Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

  Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

  Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

  Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.