Beräkna ditt sparande

Förutse enkelt de potentiella besparingarna i ditt system genom att använda våra tekniker. Kurita är din bästa partner när det gäller att uppnå dina lönsamhets- och hållbarhetsmål.

Cetamine® för ditt pannsystem
S.sensingTM CS för ditt avloppsvattensystem
Kuriverter® IK (Energi & C02) - Membransystem


Kuriverter® IK (fast avfall) - Membransystem
Dropwise-teknik för torkcylindrar i pappersindustrin
Dropwise-teknik för däcktillverkning
Droppvis teknik för omspolare i destillationskolonn
Droppvis teknik för ångmantlade kärl
Dropwise-teknik för indunstare och koncentratorer