KuriFast
Snabbtest för legionella med hög noggrannhet

Ett banbrytande tillvägagångssätt för legionellatestning

Legionärssjuka orsakas huvudsakligen av Legionella pneumophila, som står för cirka 97% av de rapporterade fallen.

Med vår banbrytande metod har vi uppnått anmärkningsvärda framsteg när det gäller effektivitet och noggrannhet, vilket ger snabba resultat för legionellatestning.

Traditionellt har plattmetoden använts för att detektera Legionella, vilket kräver en tidskrävande inkubationsperiod på upp till 14 dagar. KuriFast Technology har dock helt förändrat denna process. Vår innovativa metod kan leverera exakta resultat för Legionella pneumophila inom bara en timme, vilket avsevärt minskar väntetiden och möjliggör snabba åtgärder för att minska potentiella risker.

Vilka är fördelarna med KuriFast?

Enkel provberedning

Beredningen av provet är klar på mindre än 10 minuter

Analys på plats

Den lilla utrustningen gör det möjligt att göra PCR-test på plats

Automatisk generering av rapporter

Alla teststeg beskrivs och kan enkelt följas i programvaran

Tidsbesparing

Varaktigheten för hela testet är unik: mindre än 60 min

Fallstudier

KuriFast Technology detekterar Legionella pn. inom 1 timme

Följande analyser utfördes på kylsystem inom den kemiska industrin

Relaterade lösningar

Legionella

Legionellakontroll Vad är legionella? Antalet sjukdomsfall och dödsfall orsakade av patogener i industriella, kommersiella och institutionella samt kommunala vattensystem fortsätter att öka

Läs mer "

S.sensing® LeG

S.sensing® LeGAirborne Legionella Monitoring System för tidig varning av legionellahot Källa från Annual Epidemiological Report for 2020 från Europeiska centrumet för förebyggande av sjukdomar

Läs mer "

Vi är till nytta för dig

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.